Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Variety testing of oat (Avena sativa L.) for organic agriculture

Show full item record

Title: Variety testing of oat (Avena sativa L.) for organic agriculture
Author(s): Grönroos, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Plant production sciences
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Luomutuotannon suosio on kasvussa luomutuotteiden kysynnän kasvaessa Suomessa ja Euroopassa. Luomutuotetulle siemenmateriaalille on tarvetta, mutta sen tuotantoa jarruttaa luomulajikkeiden testauksen puuttuminen. Virallisia luomulajikekokeita ei tehdä tällä hetkellä EU alueella, eikä niiden suorittamiseen ole luotu yhteisiä standardeja. Kasvinjalostusyritykset, kuten Boreal Kasvinjalostus haluavat tarjota lajikkeita myös luomuviljelijöille, mutta lajikkeiden suoriutumista luomuoloissa ei ole testattu kokeissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa kauralajikkeiden tärkeimmät ominaisuudet luomutuotannossa Suomen oloissa ja mitkä Boreal Kasvinjalostuksen jalostamista kauralajikkeista pärjäävät parhaiten luomuoloissa. Mitattujen ominaisuuksien suhteita tarkasteltiin muun muassa korrelaatioiden avulla. Koekentältä tehtiin paljon havaintoja ja mittauksia kasvukauden aikana ja sadosta tehtiin laatuanalyysit sadonkorjuun jälkeen. Kasvukauden havaintoihin kuului muun muassa kasvurytmin seuranta, lehtialaindeksi (LAI), kasvien typpitason tarkastelu SPAD mittarilla, korkeus mittaus ja satokomponenttien laskenta. Kokeen perusteella LAI ja kasvien pituus olivat parhaita mittareita kauran sopivuudesta luomuoloihin. SPAD arvoilla ei havaittu olevan yhteyttä kauran satotasoon, eikä se vaikuttanut kasvien LAIn kehitykseen. Korkea LAI lisäsi kauran pituutta, satoa ja satokomponenttia versot/m2, mutta sillä oli negatiivinen vaikutus satokomponenttiin röyhyt/m2 korrenkasvun loppupuolella. Kauran pituus toimi mittarina satotasolle. Yhteyttä rikkakasvien määrän ja LAI:n, eikä rikkojen ja sadon välillä ollut tässä tutkimuksessa. Aikaiset ja myöhäiset lajikkeet reagoivat eri tavalla luomutuotannon kasvuoloihin. Aikaisilla lajikkeilla oli pääasiassa matalampi satotaso, mutta korkeampi laatu kuin myöhäisillä lajikkeilla. ’Nella’ oli lajikkeista potentiaalisin luomuviljelyyn eteläisessä Suomessa, sillä sen laatu ja satotaso yhdistelmä olivat lajikkeiden parhaimmistoa tässä kokeessa. Viljelyalue ja sadon käyttötarkoitus ovat tärkeimpiä tekijöitä lajikevalinnassa.
Organic agriculture is growing steadily in Europe. Demand for organic products and pressure from policy changes in the EU have created a need for organic seed material. One of the limiting factors is the lack of organic variety testing. Currently no official organic Value of Cultivation and Use (VCU) trials or standards for organic variety testing excist in the EU. Plant breeding companies like Boreal Plant Breeding want to offer varieties for organic farmers but they lack information on the performance of their varieties in organic conditions. The main objective of this experiment was to determine the most important variety traits in organic agriculture in Finland and which of the Boreal Plant Breeding oat varieties exhibit the most favourable traits for organic growing conditions. Relationships between observed traits were also examined. A wide range of observations and measurements were performed from the trial throughout the growing season. Quality analysis of the yield were performed after harvest. The objects of examination during growing season included growth development, leaf area index (LAI), nutrient status with SPAD (Soil and Plant Analysis Development) measurements, plant height and yield components. Plant height and LAI appeared to be the best indicators for evaluation of performance potential of oat in organic conditions. SPAD value wasn’t found to have a connection to oat yield nor was it an indicator for oat LAI. High LAI increased oat height, yield and yield component shoots/m2 but effected negatively on the yield component panicles/m2 during the end of stem elongation. Plant height was a good indicator of yield level. The number of weeds and LAI value didn’t have a connection in this experiment and neither did weed number and yield. The early and late varieties varied in their reaction to the low-input growing conditions. Early varieties had generally lower yield but better yield quality than the late varieties. ‘Nella’ showed potential to be a variety with good yield quality and high yield in low-input conditions in Southern Finland. Area of cultivation and the end use of the oat are important factors in variety selection.
Keyword(s): Organic low-input plant breeding oat variety


Files in this item

Files Size Format View
Gronroos_Sanna_thesis_2021.pdf 937.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record