Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Parasites of big cats – Intestinal parasite prevalence in the Cat valley of Helsinki Zoo

Show full item record

Title: Parasites of big cats – Intestinal parasite prevalence in the Cat valley of Helsinki Zoo
Author(s): Remes, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Degree program: Degree Programme in Veterinary Medicine
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämän lisensiaatintutkielman tavoitteena oli selvittää Korkeasaaren eläintarhan Kissalaakson eläinten suolistoloisten esiintyvyys. Aloite työn tekemiselle tuli Korkeasaaren eläintarhan taholta, sillä aikaisempaa tietoa eläintarhaeläinten suolistoloisten esiintyvyydestä on suhteellisen vähän saatavilla. Myös tarhojen maaperänäytteitä tutkittiin koska heräsi epäilys, että tarhojen maaperät ylläpitivät jatkuvaa loisten elämänkiertoa. Lisäksi tutkielmassa pohdittiin mahdollisia loiskontrollikeinoja, joita voitaisiin hyödyntää eläintarhaympäristössä. Esiintyvyyskartoituksen hypoteesina oletettiin, että Kissalaakson eläinten ulostenäytteistä saattaisi löytyä Toxocara cati tai Toxascaris leonina-suolinkaisten munia. Olettamus perustui aiemmin Korkeasaaren eläimissä sekä ulkomailla muissa eläintarhoissa ja villieläimissä havaittuihin loisiin. Tutkimuksen kohteena olevilla eläimillä ei ollut havaittu kliinisiä oireita, eivätkä loiset ole olleet Korkeasaaressa suuri ongelma. Selvitystä varten Kissalaakson eläinten ulostenäytteitä tutkittiin kuukauden välein noin puolen vuoden ajan toukokuun lopusta lokakuuhun 2016. Tutkimusjakson aikana tutkittiin kahdeksan eri eläinlajin ulostenäytteitä 13 eri tarhasta. Tutkittuihin eläinlajeihin kuuluivat amurintiikeri (Panthera tigris altaica), pikkupanda (Ailurus fulgens), lumileopardi (Panthera uncia), amurinleopardi (Panthera pardus orientalis), manuli (Otocolobus manul) aasianleijona (Panthera leo persica) ilves (Lynx lynx) ja Euroopanvillikissa (Felis silvestris silvestris). Ulostenäytteitä kerättiin yhteensä 78 kappaletta, joista 18:sta havaittiin loisten munia. Ulostenäytteet tutkittiin modifioidulla MacMaster-laskukammiomenetelmällä. Lisäksi tutkittiin näytteet viiden eri tarhan maaperästä sentrifugaatio-flotaatiomenetelmällä. Kissalaakson eläinten ulostenäytteissä havaittiin modifioidussa MacMaster-laskukammiomenetelmässä loisten munia yksittäisissä näytteissä. Useimmin havaittiin Toxascaris leonina-loisen munia (6 näytettä) ja seuraavaksi useimmin Toxocara cati-loisen munia (4 näytettä). Lisäksi havaittiin mm. kokkidiookystia ja strongylida-tyyppisiä munia, jotka olivat todennäköisimmin peräisin eläinten ruuaksi käytettävistä kasvinsyöjistä. Maaperänäytteissä havaittiin toukan sisältäviä Toxascaris leonina- loisen munia, kokkidiookystia ja yksi kehittymässä oleva Toxocara cati-muna. Sekä ulostenäytetulosten että maaperänäytetulosten perusteella voidaan päätellä, ettei Korkeasaaressa ollut tutkimushetkellä suurta loisongelmaa, mutta tarhojen maaperä saattaa toimia infektion lähteenä ja ylläpitää suolistoloisten elämänkiertoa. (Tutkielman kieli on englanti, koska opiskelija on suorittanut ylioppilastutkintonsa englanniksi, ja tutkielma saattaa aihepiirinsä takia kiinnostaa ulkomaisiakin eläintarhoja.)
The aim of this study was to investigate the intestinal parasite prevalence in the animals living in the Cat valley of Helsinki Zoo. The initiative for the study came from the Zoo, as the knowledge on intestinal parasite prevalence of zoo animals is fairly limited. A study on soil contamination with parasite eggs and oocyst of selected enclosures was added, as suspicions arose that the flooring might be a possible source of reinfection. Some possible parasite control methods are discussed, and how they could be used in a zoo environment. The hypothesis of this prevalence study was that the faecal samples might contain Toxocara cati and Toxascaris leonina eggs. The hypothesis was based on the previous findings in Helsinki zoo as well as findings in other zoos and wild animals abroad. Clinical signs had not been detected from the animals that were studied in Helsinki zoo, and intestinal parasites of big cats have not been a major problem for this particular zoo. For the study, faecal samples from the animals in Cat valley were collected and studied monthly from late May until October 2016, for a period of approximately half a year. Faecal samples from eight different animal species from 13 different enclosures were studied. The species studied included amur tiger (Panthera tigris altaica), red panda (Ailurus fulgens), snow leopard (Panthera uncia), amur leopard (Panthera pardus orientalis), pallas cat (Otocolobus manul), Asian lions (Panthera leo persica), European lynx (Lynx lynx) and European Wild Cats (Felis silvestris silvestris). A total of 78 faecal samples was collected, of which 18 were found to be positive for parasite eggs. The faecal samples were studied with a modified MacMaster method. Additionally, soil samples from five different enclosures were studied by using modified centrifugation-flotation method. Most common finding were those of Toxascaris leonina (6 samples), followed by Toxocara cati (4 samples). Other findings included for example oocysts of coccidia and Strongyle type eggs, which were quite possibly from the herbivores that were used as food for the cats. The soil samples were found to contain Toxascaris leonina eggs with a larva inside, oocysts of coccidia, as well as one developing Toxocara cati egg. Based on the findings on both the faecal samples as well as soil samples, Helsinki zoo did not have major problem with intestinal parasites at the time of the study, but the soil flooring of the enclosures might act as a source of reinfection and maintain the parasites transmission cycle. (The thesis was written in English, as the student completed her matriculation examination in English (International Baccalaureate Diploma programme). The subject of the study might also be of interest in zoos abroad.)
Keyword(s): zoo parasite intestinal parasite Toxocara cati Toxascaris leonina prevalence eläintarha loinen suolistoloinen esiintyvyys


Files in this item

Files Size Format View
Remes_Heidi_lisensiaatintutkielma_2021.pdf 937.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record