Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ledarskap inom statsförvaltningen – Ledarskapets betydelse för den strategiska styrningen och resultatstyrningen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-20T12:50:00Z
dc.date.available 2022-01-20T12:50:00Z
dc.date.issued 2022-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39229
dc.title Ledarskap inom statsförvaltningen – Ledarskapets betydelse för den strategiska styrningen och resultatstyrningen sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Väyrynen, Ida
dct.issued 2022 und
dct.abstract Resultatstyrningen är ett styrsystem som används i den finländska statsförvaltningen. Systemet innebär att olika nivåer inom förvaltningen ställer upp mål som de sedan strävar efter att uppnå. Strategiarbete och strategisk styrning är en central del av resultatstyrningen och det arbete som görs kring resultatstyrningen. Resultatstyrningen infördes som ett styrsystem inom statsförvaltningen i slutet av 80-talet i Finland och arbetet kring detta tog fart under 90-talet. Resultatstyrningen har sin grund i New Public Management reformen som ledde till flera olika ändringar inom den offentliga förvaltningen. Resultatstyrningen infördes i flera olika länder som en följd av NPM-reformen. Norge, Sverige och Danmark har bland annat tagit resultatstyrningen i bruk under 80-talet några år innan Finland införde detta. Resultatstyrningens centrala strategiska styrinstrument är regeringsprogrammet vilket innebär att resultatstyrningen handlar om ett samspel mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen. Resultatstyrningen har genomgått flera utvecklingsprojekt sedan det infördes. I avhandlingen undersöks ledarskapets betydelse för den strategiska styrningen och resultatstyrningen med hjälp av resultatsyrningsdokument som har publicerats inom statsförvaltningen och genom enkätmaterial som samlats i samband med utvärderingen av resultatstyrningsmodellen som publicerades år 2021. Metoden som används är en kombinerad metod, där både kvalitativa och kvantitativa ansatser används. De centrala dokumenten som används i analysen är regeringsprogrammen, handboken för resultatstyrningen och dokumenten som publicerats i samband med utvecklingen av resultatstyrningen år 2012, samt utvärderingen av resultatsyrningsmodellen som har publicerats år 2021. Genom en analys av centrala resultatsyrningsdokument och tidigare insamlat enkätmaterial kan man konstatera att det har skett en utveckling. Den strategiska styrningen har utvecklats bland annat genom att nya mekanismer för den strategiska styrningen har införts. Även diskussionen om strategin och den strategiska styrningen har utvecklats. Dock kan det konstateras att det finns skillnader mellan sektorer och att det fortfarande finns utrymme för utveckling. sv
dct.subject Styrning
dct.subject Resultatstyrning
dct.subject Strategi
dct.subject Strategisk styrning
dct.subject Ledarskap
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Sjöblom, Stefan
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e7be4432-f548-4e3b-bbba-0065762b9d04
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-12-09 11:13:48:936
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201201055
ethesis.facultystudyline Valtio-oppi ja hallinto fi
ethesis.facultystudyline Politics and administration en
ethesis.facultystudyline Statskunskap med förvaltning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH74_067_VALT
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Social Science in Swedish (MSV) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007

Files in this item

Files Size Format View
Vayrynen_Ida_avhandling_2022.pdf 591.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record