Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Matikanopesta velho virran, seppo sammon sähköisen : Matematiikan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto ja vaikutus matematiikan opetukseen lukiossa

Show full item record

Title: Matikanopesta velho virran, seppo sammon sähköisen : Matematiikan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto ja vaikutus matematiikan opetukseen lukiossa
Author(s): Ojala, Panu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master 's Programme for Teachers of Mathematics, Physics and Chemistry
Specialisation: Teacher in Mathematics
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tässä tutkimuksessa esitellään matematiikan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa ja niiden vaikutusta matematiikan opetukseen lukiossa. Tutkimuksen aineisto muodostuu tekijän omakohtaisista kokemuksista sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotosta vastanneena lukio-opettajana vuosina 2015 - 2020, oppilaiden koevastauksista sähköisiin kurssikokeisiin sekä havainnoinnista todellisilla matematiikan lukiotunneilla. Havainnoidut oppitunnit jaoteltiin kolmeen kategoriaan: Perinteiset tunnit ilman sähköisten menetelmien käyttöä, hybridimenetelmän tunnit joissa vastaukset koostettiin osin perinteisin ja osin sähköisin menetelmin sekä kokonaan sähköisiä menetelmiä käyttävät tunnit. Oppilaiden koevastauksista havaittiin, että opettajan käyttämä opetustekniikka vaikuttaa oppilaiden tapaan tuottaa matemaattista tekstiä. Opetettaviksi valitut ohjelmistot vaikuttavat suuresti oppilaiden koevastausten ulkoasuun ja osin myös vastauksen matemaattiseen sisältöön. Myös oppilaiden tekniset taidot asettavat rajoitteita vastausten tuottamiselle. Lukion matematiikan opetus on kokenut suuren murroksen sähköisten ylioppilaskokeiden käyttöönoton myötä. Sähköinen matematiikan tuottaminen on heterogenisoinut opetusta ja aiheuttanut eroja eri opettajien opetustapojen välille. Tämä tutkimus tarjoaa kvalitatiivisia, pedagogis-sosiologiseen havainnointiin perustuvia näkökulmia aiheeseen.
Keyword(s): matematiikka opetus sähköinen ylioppilaskirjoitus


Files in this item

Files Size Format View
Ojala_Panu_gradu_2022.pdf 2.059Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record