Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Matikanopesta velho virran, seppo sammon sähköisen : Matematiikan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto ja vaikutus matematiikan opetukseen lukiossa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-20T14:42:37Z
dc.date.available 2022-01-20T14:42:37Z
dc.date.issued 2022-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39240
dc.title Matikanopesta velho virran, seppo sammon sähköisen : Matematiikan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto ja vaikutus matematiikan opetukseen lukiossa fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Ojala, Panu
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tässä tutkimuksessa esitellään matematiikan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa ja niiden vaikutusta matematiikan opetukseen lukiossa. Tutkimuksen aineisto muodostuu tekijän omakohtaisista kokemuksista sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotosta vastanneena lukio-opettajana vuosina 2015 - 2020, oppilaiden koevastauksista sähköisiin kurssikokeisiin sekä havainnoinnista todellisilla matematiikan lukiotunneilla. Havainnoidut oppitunnit jaoteltiin kolmeen kategoriaan: Perinteiset tunnit ilman sähköisten menetelmien käyttöä, hybridimenetelmän tunnit joissa vastaukset koostettiin osin perinteisin ja osin sähköisin menetelmin sekä kokonaan sähköisiä menetelmiä käyttävät tunnit. Oppilaiden koevastauksista havaittiin, että opettajan käyttämä opetustekniikka vaikuttaa oppilaiden tapaan tuottaa matemaattista tekstiä. Opetettaviksi valitut ohjelmistot vaikuttavat suuresti oppilaiden koevastausten ulkoasuun ja osin myös vastauksen matemaattiseen sisältöön. Myös oppilaiden tekniset taidot asettavat rajoitteita vastausten tuottamiselle. Lukion matematiikan opetus on kokenut suuren murroksen sähköisten ylioppilaskokeiden käyttöönoton myötä. Sähköinen matematiikan tuottaminen on heterogenisoinut opetusta ja aiheuttanut eroja eri opettajien opetustapojen välille. Tämä tutkimus tarjoaa kvalitatiivisia, pedagogis-sosiologiseen havainnointiin perustuvia näkökulmia aiheeseen. fi
dct.subject matematiikka
dct.subject opetus
dct.subject sähköinen ylioppilaskirjoitus
ethesis.isPublicationLicenseAccepted false
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e07cc3f4-2361-4332-b78f-c0eaea1f9288
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201201059
ethesis.facultystudyline Matematiikan opettaja fi
ethesis.facultystudyline Teacher in Mathematics en
ethesis.facultystudyline Lärare i matematik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_054
ethesis.mastersdegreeprogram Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme for Teachers of Mathematics, Physics and Chemistry en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_008

Files in this item

Files Size Format View
Ojala_Panu_gradu_2022.pdf 2.059Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record