Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The neuropeptide proSAAS and its effect on the expression of neuropeptides in the brains of zebrafish larvae

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-26T09:44:55Z
dc.date.available 2022-01-26T09:44:55Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39341
dc.title The neuropeptide proSAAS and its effect on the expression of neuropeptides in the brains of zebrafish larvae en
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Stenbäck, Andreas
dct.creator Stenbäck, Andreas
dct.issued 2022
dct.abstract proSAAS är en neuropeptid som fungerar som prekursor för diverse andra peptider. Neuropeptider som exempelvis bigLEN och PEN har visat sig ha inverkan på matintag hos försöksdjur. proSAAS har även undersökts för dess neuroprotektiva egenskap i exempelvis Parkinsons sjukdom. Experiment har visat att proSAAS förhindrar bildningen av amyloida plack. Zebrafisk (Danio rerio) är ett försöksdjur som under de senaste årtiondena vuxit i popularitet på grund av sitt breda användningsområde, lätta underhåll och förvaring och likhet till det mänskliga genomet. Zebrafiskens hjärna har flera neurokemiska och anatomiska likheter med människohjärnan. Här har undersökningsmålet varit att undersöka huruvida skillnad förekommer mellan embryon med normal förekomst av proSAAS och genmodifierade embryon utan en fungerande gen för proSAAS. Embryon av olika genetiska varianter har dissekerats och deras hjärnor immunofärgats och undersökts med hjälp av mikroskop. Förekomst av cellkärnor och signalvägar för neuropeptiderna dopamin, orexin, gonadotropinutsöndrande hormon, galanin och neuropeptid Y har undersökts. I studien kunde man inte finna variation mellan de olika genotyperna gällande förekomsten av orexin, gonadotropinutsöndrande hormon, galanin och neuropeptid Y. Man kunde upptäcka mera tyrosin hydroxylas, ett enzym ämne som deltar i bildningen av dopaminerga celler, i vissa delar av diencephalon hos de embryon som saknar proSAAS. Variationen av mängden tyrosinhydroxylaspositiva cellerkärnor mellan embryon med normal proSAAS-produktion och genmodifierade embryon öppnar dörrar för nya forskningsområden. Intressanta områden för vidare studier är att se huruvida variation också förekommer hos vuxna individer samt om skillnad i rörelsemönster även förekommer. (234 ord) sv
dct.subject Zebrafish
dct.subject Dopamine
dct.subject Parkinson’s Disease
dct.subject Neurotransmitter
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Professor Pertti Panula und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:bd06f4b5-3b64-45c4-9ce7-dba8e022fe52
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-12-13 17:12:31:774
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201261142
dct.alternative Neuropeptiden proSAAS och dess verkan på förekomsten av neuropeptider i hjärnan på zebrafisk embryon sv
ethesis.discipline.med Neurologi und
ethesis.discipline.med Neurologi und
dct.subject.mesh Zebrafish, Dopamine, Parkinson’s Disease, Neurotransmitter und
ethesis.facultystudyline ei opintosuuntaa fi
ethesis.facultystudyline no specialization en
ethesis.facultystudyline ingen studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH30_NULL
ethesis.mastersdegreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Degree Programme in Medicine en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH30_001

Files in this item

Files Size Format View
Fördjupade studier, Andreas Stenbäck, final.pdf 917.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record