Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Historiebruk i den samtida Finlandsbilden : Finlands officiella emojier

Show full item record

Title: Historiebruk i den samtida Finlandsbilden : Finlands officiella emojier
Author(s): Breitenstein, Wilhelm
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
Specialisation: History, in Swedish
Language: Swedish
Acceptance year: 2021
Abstract:
I december 2015 lanserade Finland Promotion Board den första serien av sammanlagt 62 Finland-emojier. Finland-emojiernas syfte var att gynna Finlandsbilden genom att på humoristiskt sätt avbilda Finland och finländska egenskaper. Finland-emojierna fick stor mediesynlighet och utmärkte Finland som första nation som på statlig nivå gav sig in i emoji-kulturen. I avhandlingen utförs en kvalitativ studie som strävar till att identifiera vilka skepnader av historiebruk som förekommer i Finland-emojierna. Avhandlingens tre centrala teoretiska delområden är emojier, nationsvarumärken och historiebruk. Emojier är bildkaraktärer som används i textbaserad digital kommunikation och avläses oftast som piktogram och ideogram. Nationsvarumärken är nationella självbilder vars syften är att förbättra nationens internationella rykte för att gynna nationens intressen. Historiebruk är ett forskningsområde som studerar praktiken i att använda historia. Historiebruk är inte en faktor som klart benämns i samband med bearbetandet av nationsvarumärken men eftersom konceptet nation byggs upp och sammanhålls av händelser ur det förflutna, har all hänvisning till och avbildning av nationen en koppling till förflutna. Historiebruket i materialet hänvisar bara i få fall till historiska händelser. Det framstår oftast i form av hänvisningar till tid och minnen, som via avbildning av traditioner, diskurser och landskap aktivera minnet och hågkomst och omvandlar individuella erfarenheter till ett kollektivt minne. Detta gynnar Finlandsbilden genom att det förstärker uppfattningen om ett vi. I de flesta fallen kan historiebruket uppfattas bara om det är iscensatt i sin ursprungliga kontext.
Keyword(s): historiebruk nationsvarumärke emoji Finland-emoji Finlandsbild historiankäyttö emojit maabrändi Suomi-kuva Suomi-emojit nationsvarumärke emojier Finland-emoji Finlandsbilden historiebruk


Files in this item

Files Size Format View
Breitenstein_Wilhelm_Avhandling_2021.pdf 10.28Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record