Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmä ja kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus Suomen lainsäädännössä ja käytännössä 1970–2021

Show full item record

Title: Työkyvyttömyyseläkejärjestelmä ja kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus Suomen lainsäädännössä ja käytännössä 1970–2021
Author(s): Mustonen, Lotta-Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master 's Programme in Society and Change
Specialisation: Economic and Social History
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Suurin osa suomalaisista kehitysvammaisista henkilöistä on työmarkkinoiden ulkopuolella, vaikka perustuslaillinen oikeus työn tekemiselle on yhdenvertainen ei-vammaisen henkilön kanssa. Vammaisuuteen, ja erityisesti kehitysvammaisuuteen liittyy paljon ennakkoluuloja ja rakenteellisia haasteita, jotka vaikuttavat yhteiskunnan tasolla kehitysvammaisen henkilön mahdollisuuksiin toteuttaa työelämäkansalaisuuttaan haluamallaan tavalla. Tämä tutkielma keskittyy Suomen työkyvyttömyyseläkejärjestelmään ja siihen, rajoittaako järjestelmä itsessään kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Tutkielmassa on tarkasteltu sekä lakeja ja niitä valmistelevia asiakirjoja, että 10 yksilöhaastattelua. Haastatteluissa on kahdeksan kokemusasiantuntijaa ja kaksi järjestöasiantuntijaa. Tutkielmassa on hyödynnetty temaattista analyysia, ja se on toteutettu kahdessa osassa. Asiakirja-analyysi koskee instituutioiden muutosta vuosien 1970 ja 2018 väliltä. Haastattelut koskevat sitä, kuinka kehitysvammaiset henkilöt itse kokevat järjestelmän. Erityisesti juuri ennen YK:n vammaisyleissopimuksen ratifiointia ja sen jälkeen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota kehitysvammaisen henkilöön ja hänen itsemääräämisoikeuteensa, vaikka perusteet muutoksille näyttävät pysyvän hyvin samankaltaisina toisiinsa nähden läpi tarkasteluajanjakson. Työkyvyttömyyseläkejärjestelmä koetaan sekä toimivana turvaverkkona, mutta myös joustamattomana järjestelmänä. Kokemusasiantuntijat olivat usein epävarmoja, milloin työkyvyttömyyseläkepäätös on tehty, eikä työmarkkinoille pääsystä keskustella tarpeeksi, vaikka halua työmarkkinaosallistumiselle olisi. Vaikka työkyvyttömyysjärjestelmän olemassaolo luo toimeentulon turvaa, järjestelmä myös rajoittaa tällaisenaan kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Järjestelmän rajoittavuus tulee esille erityisesti valinnanmahdollisuuksien puutteessa ja tukea antavien toimien vähyydessä. Poliittisessa päätöksenteossa tulisi huomioida nykyisen järjestelmän puutteet, ja pyrkiä yhtenäistämään tukijärjestelmiä sekä tehostaa annetun tuen laatua.
The majority of the people with intellectual and developmental disabilities (IDD) in Finland are outside the labour market, even though their constitutional rights are the equal to those of a non-disabled person. There are a multitude of prejudices towards disability, and specifically towards people with IDDs. Those prejudices impact the way a person with IDD can carry out their working life citizenship in the way they want to. This paper focuses on the Finnish disability pension system and if the system in itself limits the self-determination of a person with IDD. The paper utilises two sets of data. Documents of law preparation and laws themselves are looked into. In addition, 10 interviews have been conducted, consisting of eight interviews with experts by experience and two organisation experts. Thematic analysis was used in both sets of data, and it is done in two parts. Document analysis handles the institutional change within the last 50 years and the interview analysis consists of how people with IDD themselves see the disability pension system. Slightly prior and especially after the ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the Finnish lawmaking has been more inclusive of people with IDDs, although the grounds on which the laws are built on seem to stay similar over time. The disability pension system is seen as a functioning safety net, but also as a somewhat restrictive. The experts by experience were often unsure when the decision regarding their pension had been made, and they felt that their possible entry to labour markets is not discussed enough with them, even if they were motivated to join the labour markets. Even as the disability pension system creates a sense of safety for one’s income, the current form of the system also restricts the self-determination of people with IDDs. The restrictions are specifically apparent in the lack of choice. The weaknesses of the current system should be recognized, and the future political decision-making should focus on unifying the disability pension system and the quality of the support net.
Keyword(s): itsemääräämisoikeus työkyvyttömyyseläke työelämäkansalaisuus eriarvoisuus vammaispolitiikka self-determination disability pension work life citizenship inequality disability policy


Files in this item

Files Size Format View
Mustonen_ Lotta-Kaisa_tutkielma_2022.pdf 871.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record