Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Une analyse de l’enseignement des compétences interculturelles dans les manuels de français pour les finnophones Escalier 3 et Escalier 4

Show full item record

Title: Une analyse de l’enseignement des compétences interculturelles dans les manuels de français pour les finnophones Escalier 3 et Escalier 4
Author(s): Greed, Emma-Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Languages
Specialisation: French Language and French Speaking Culture
Language: French
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tässä tutkielmassa tarkastellaan kulttuurienvälisiä kompetensseja (intercultural competences) ja niiden esiintymistä suomalaisissa ranskan kielen oppikirjoissa. Tutkin ja analysoin oppikirjoja Escalier 3 ja Escalier 4, joita käytetään lukioiden ranskan opetuksessa. Tutkimuksessa jaottelen kirjan tehtävät kulttuurienvälisiä kompetensseja sisältäviin ja ei-sisältäviin. Käyn läpi kirjojen tehtävistä löytyvät kulttuurienväliset kompetenssit käyttäen perustana Michael Byramin viiden kulttuurienvälisen kompetenssin mallia vuodelta 1997 (savoirs, savoir être, savoir comprendre, savoir apprendre/faire, savoir s’engager). Oppikirjojen tehtävistä poimin ne tehtävät, joissa esiintyi vähintään yhtä kulttuurienvälistä kompetenssia. Tutkimuksessa selvisi, että oppikirjojen tehtävistä yli puolet sisälsi vähintään yhden kulttuurienvälisen kompetenssin. Eniten esiintyi vuorovaikutukseen perustuvaa kompetenssia savoir faire ja toisen kanssa samaistumiseen perustuvaa kompetenssia savoir être.Vähiten ilmeni kompetenssia savoir s’engager, joka perustuu kriittiseen kulttuuriseen tietoisuuteen.
Keyword(s): Ranska vieraana kielenä français langue étrangère kulttuurienväliset kompetenssit oppikirja ranska


Files in this item

Files Size Format View
Greed_Emmaliisa_tutkielma_2021.pdf 1.497Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record