Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lohkoketjut julkishallinnossa

Show full item record

Title: Lohkoketjut julkishallinnossa
Author(s): Kalinen, Riku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Networks
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tässä tutkielmassa käsittelemme lohkoketjujen julkiseen hallintoon sopivia sovelluksia. Ensiksi esittelemme lohkoketjuteknologiaan liittyviä komponentteja. Itse tutkimuksessa arvioimme erityisesti todistusaineiston eheyteen ja arviointiin, sähköisen äänestämiseen sekä terveystietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Aluksi käsittelemme hajautusfunktioita ja lohkoketjun yleistä rakennetta. Tämän jälkeen esittelemme lohkoketjuteknologian esimerkkinä kryptovaluutta Bitcoinin. Todistusaineiston eheyteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan arvioimalla kolmea eri tutkimusta. Tämän jälkeen syvennymme kolmeen äänestysten luotettavuuteen ja turvallisuuteen liittyvään tutkimukseen. Lopuksi tarkastellaan terveystietojen käsittelyä lohkoketjuteknologialla niin ikään kolmen eri tutkimuksen kautta. Esitämme myös yleisen arvion lohkoketjuteknologian soveltuvuudesta kuhunkin kolmeen aihepiiriin arvioitujen tutkimusten valossa. Lisäksi esittelemme joitakin muita mahdollisia lohkoketjuteknologian sovellutuksia. Viimeiseksi esitämme tarkasteltujen sovellusten valossa yleisen arvion lohkoketjuteknologian soveltuvuudesta julkishallintoon ja muut johtopäätökset.
In this thesis, we cover blockchain applications in public administration. First we cover components related to blockchain technology. We cover especially issues related to management of digital evidence, electronic voting, and health data. In the beginning we cover hash functions and the general structure of the blockchain. Then we cover the cryptocurrency Bitcoin as an example of the blockchain technology. The management of the digital evidence is covered by evaluating three published studies. Likewise, the applications related to voting are evaluated in the light of three publications. Lastly, the management of health data is covered by evaluating three publications. For each of the three areas, we present an estimation of the applicability of the blockchain technology, in the form presented in the evaluated publications. Additionally, we cover a few other potential blockchain application areas. Finally, we present the general evaluation of blockchain applicability to the public administration and the conclusion.
Keyword(s): lohkoketju kryptografia julkishallinto blockchain cryptography public administration


Files in this item

Files Size Format View
Kalinen_Riku_tutkielma_2022.pdf 1.296Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record