Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ansvarsfördelningen av fukt- och mögelskador vid köp av begagnad bostadsfastighet eller bostad

Show full item record

Title: Ansvarsfördelningen av fukt- och mögelskador vid köp av begagnad bostadsfastighet eller bostad
Author(s): Backlund, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Commercial law
Language: Swedish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Avhandlingen analyserar ansvarsfördelningen vid köp av begagnad bostad eller bostadsfastighet då det uppkommer dolda fel som fukt- och mögelskador. De vanligaste bostadstvisterna rör kvalitetsfel. Vid bostadsköp är typiska kvalitetsfel dolda fel. Enligt JB 2:17–19 och bostadsKL 6:11 har säljaren en upplysningsplikt gentemot köparen, dvs. säljaren har en plikt att berätta om sådana omständigheter som kan anses vara av vikt för köparen. Köparen har också enligt JB 2:22 och i bostadsKL 6:12 en undersökningsplikt och måste alltså undersöka köpeobjektet tillräckligt noggrant före köpets ingående. Sådana fel som kunde ha upptäckts vid en förhandsgranskning får köparen inte åberopa om han senare reklamerar om fel i köpeobjektet. Här kommer tredje parters roll också in. I avhandlingen behandlas fastighetsförmedlarens, konditionsgranskarens samt bostadsaktiebolagets roll vid köparens och säljarens upplysnings- och undersökningsplikter och hur de inverkar på ansvarsfördelningen. Påföljder för denna typ av fel som kan aktualiseras är prisavdrag, skadestånd eller hävning. Det problematiska vid fukt- och mögelskador är ofta att hitta den ansvarige och varje fall måste bedömas var för sig eftersom det finns så många faktorer som inverkar.


Files in this item

Files Size Format View
Backlund Sofia Alexandra 3.11.2014.pdf 676.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record