Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Afaattisten henkilöiden tekemät toisen puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet

Show full item record

Title: Afaattisten henkilöiden tekemät toisen puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet
Author(s): Peltomaa, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master 's Programme in Logopedics
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Tutkielmassa selvitetään afaattisten henkilöiden tekemien korjausaloitteiden määrää, piirteitä ja niihin liittyviä keskustelun ongelmia. Korjausaloite tarkoittaa keskustelijoiden keinoja pyytää tarkennusta johonkin toisen vuorossa. Afasiakeskusteluja ja korjausta niissä on tutkittu paljon. Afaattisten tekemiä korjausaloitteita ei kuitenkaan ole tutkittu kuin ohuesti muiden aiheiden yhteydessä. Menetelmät. Tutkimusaineisto on kerätty ja keskustelunanalyyttisten konventioiden mukaisesti litteroitu osana tutkimushanketta Puhumisen ja puheen ymmärtämisen ongelmien käsittely afaattisten puhujien keskusteluissa. Tässä tutkielmassa käytetty osa aineistosta koostuu yhdeksän afaattisen henkilön ja heidän läheistensä kahden- tai kolmenkeskisestä keskustelusta. Aineistosta poimittiin afaattisten henkilöiden tekemät korjausaloitteet, ne ryhmiteltiin ja niitä sekä niihin liittyviä ongelmia analysoitiin. Tulokset ja johtopäätökset. Afaattiset henkilöt tuottivat korjausaloitteita, mutta määrässä oli jostain syystä suurta vaihtelua tutkittavien välillä. Aloitteita seuraavat korjausjaksot olivat lyhyitä ja ongelmat ratkesivat tehokkaasti. Toistoja oli suhteellisen paljon ja kysymyssanoja vähän. Korjausaloitteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa oli suhteellisen paljon afaattisen henkilön puheen vastaanottoon liittyviä ongelmia. Korjausaloitteissa oli paljon samoja piirteitä kuin tavallisen suomenkielisen keskustelun korjausaloitteissa. Tulokset vahvistavat alustavia arveluja, joita afaattisten henkilöiden tekemistä toisen korjausaloitteista on ollut ja tarkentavat käsitystä aiheesta.
Aim. This thesis investigates other-initiation of repair (OIR) made by people with aphasia (PWA). OIR means the practices used in conversation for requesting a clarification on something in the other speaker ́s turn. Aphasic conversation and repair has been studied a lot. However, there is hardly any studies about the OIR of PWA. Method. The data has been collected and the transcriptions made in a research project Managing the problems of speaking and understanding in conversations of speakers with aphasia. The data of this thesis consists of nine conversations between a PWA and one or two familiar partner(s). The OIR sequences initiated by PWA were collected, and then grouped and analyzed. Results & Conclusions. PWA did produce OIRs but for some reason there was great variation between the participants. The repair sequences were short and the problems were solved effectively. Repeat-formatted OIRs were the most frequent type of OIR and targeting question words the most rare. The problems that the OIRs were targeting were often problems of understanding or hearing of speech. There were a lot of similarities between OIRs produced by PWAs and OIRs of typical Finnish conversation. The results help to establish a better picture of the OIR by PWA and are in line with the prevoius hypothesis about the phenomenon.
Keyword(s): afasia keskustelunanalyysi korjaus toisen puheeseen kohdistuvat korjausaloitteet


Files in this item

Files Size Format View
Peltomaa_Heidi_pro gradu_2022.pdf 701.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record