Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa : Covax-mekanismi koronavirusrokotteen globaalin tasavertaisen jakelun mahdollistajana

Show full item record

Title: Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa : Covax-mekanismi koronavirusrokotteen globaalin tasavertaisen jakelun mahdollistajana
Author(s): Attia, Amira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Politics, Media and Communication
Specialisation: World Politics
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Vuonna 2020 puhjenneen SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttaman covid-19-pandemian globaali levinneisyys sai rokotevalmistajat vilkkaasti liikkeelle koronarokotteiden kehitystyössä. Rokotteiden tullessa markkinoille globaali rokotetilanne kuitenkin piirtyi nopeasti hyvin epätasaiseksi. Tämä tutkielma tarkastelee koronarokotteiden globaalia jakelua edistämään perustettua Covax-mekanismia. Maailman terveysjärjestö WHO:n, rokoteallianssi Gavin, epidemiakeskus CEPI:n ja Unicefin ylläpitämän Covaxin on tarkoitus vauhdittaa rokotejakelun tasavertaisuutta globaalilla tasolla ja tuoda pandemia päätökseen rokotteiden avulla. Tutkielmassa selvitetään, miten Covax on onnistunut suhteessa tavoitteisiinsa, miten sen toiminnan tärkeyttä perustellaan ja miten nämä perustelut ovat muuttuneet sen toiminnan edetessä ja kohdatessa kritiikkiä. Tutkimuksen analyysi on toteutettu diskurssi- ja sisällönanalyysin keinoin ja sen aineisto on koottu Covaxia ylläpitävien toimijoiden julkaisemista tekstimuotoisista lähteistä. Analyysin pohjana hyödynnetään McInnesin, Kamradt-Scottin, Leen, Reubin, Roemer-Mahlerin, Rushtonin, Williamsin ja Woodlingin tekemää jaottelua globaalin terveyden saralla dominoivista kehystyksen tavoista, samalla tutkien muita aineistosta esiin nousevia näkökulmia. Tutkielman teoreettisena taustana toimii sosiaalisen konstruktivismin teoriasuuntaus, joka mahdollistaa diskurssien ja kielen käytön syvällisemmän tarkastelun ja tulkinnan. Tutkielman analyysin pohjalta voidaan todeta, että Covaxin toiminta suhteessa tutkimuksessa tarkasteltuihin tavoitteisiin on edelleen vuoden 2021 lopussa kesken. Toistaiseksi Covax on saavuttanut neljästä tarkastellusta tavoitteesta vain yhden. Tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa, että Covaxin toimintaa ja tasavertaisen rokotejakelun vaadetta perustellaan pääasiallisesti taloudellisten näkökulmien sekä turvallisuus- ja solidaarisuusdiskurssien kautta. Pandemian aiheuttamien negatiivisten talousvaikutuksien vähentäminen ja uhkaavalta koronapandemialta suojautuminen esitetään keskeisimpinä syinä sille, miksi rokotteiden tasavertainen jakelu on tärkeää. Solidaarisuus, multilateralismi ja yhteistyö Covaxin kautta nousevat esiin keinoina taltuttaa pandemia. Yleisemmin katsoen Covaxista luodaan kuvaa ainutlaatuisena toimijana, joka on ainoa potentiaalinen tasavertaisen globaalin koronarokotetilanteen toteuttaja.


Files in this item

Files Size Format View
Attia_Amira_maisterintutkielma_2022.pdf 491.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record