Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa : Covax-mekanismi koronavirusrokotteen globaalin tasavertaisen jakelun mahdollistajana

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-03-21T09:49:04Z
dc.date.available 2022-03-21T09:49:04Z
dc.date.issued 2022-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39895
dc.title Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa : Covax-mekanismi koronavirusrokotteen globaalin tasavertaisen jakelun mahdollistajana fi
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Attia, Amira
dct.issued 2022
dct.abstract Vuonna 2020 puhjenneen SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttaman covid-19-pandemian globaali levinneisyys sai rokotevalmistajat vilkkaasti liikkeelle koronarokotteiden kehitystyössä. Rokotteiden tullessa markkinoille globaali rokotetilanne kuitenkin piirtyi nopeasti hyvin epätasaiseksi. Tämä tutkielma tarkastelee koronarokotteiden globaalia jakelua edistämään perustettua Covax-mekanismia. Maailman terveysjärjestö WHO:n, rokoteallianssi Gavin, epidemiakeskus CEPI:n ja Unicefin ylläpitämän Covaxin on tarkoitus vauhdittaa rokotejakelun tasavertaisuutta globaalilla tasolla ja tuoda pandemia päätökseen rokotteiden avulla. Tutkielmassa selvitetään, miten Covax on onnistunut suhteessa tavoitteisiinsa, miten sen toiminnan tärkeyttä perustellaan ja miten nämä perustelut ovat muuttuneet sen toiminnan edetessä ja kohdatessa kritiikkiä. Tutkimuksen analyysi on toteutettu diskurssi- ja sisällönanalyysin keinoin ja sen aineisto on koottu Covaxia ylläpitävien toimijoiden julkaisemista tekstimuotoisista lähteistä. Analyysin pohjana hyödynnetään McInnesin, Kamradt-Scottin, Leen, Reubin, Roemer-Mahlerin, Rushtonin, Williamsin ja Woodlingin tekemää jaottelua globaalin terveyden saralla dominoivista kehystyksen tavoista, samalla tutkien muita aineistosta esiin nousevia näkökulmia. Tutkielman teoreettisena taustana toimii sosiaalisen konstruktivismin teoriasuuntaus, joka mahdollistaa diskurssien ja kielen käytön syvällisemmän tarkastelun ja tulkinnan. Tutkielman analyysin pohjalta voidaan todeta, että Covaxin toiminta suhteessa tutkimuksessa tarkasteltuihin tavoitteisiin on edelleen vuoden 2021 lopussa kesken. Toistaiseksi Covax on saavuttanut neljästä tarkastellusta tavoitteesta vain yhden. Tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa, että Covaxin toimintaa ja tasavertaisen rokotejakelun vaadetta perustellaan pääasiallisesti taloudellisten näkökulmien sekä turvallisuus- ja solidaarisuusdiskurssien kautta. Pandemian aiheuttamien negatiivisten talousvaikutuksien vähentäminen ja uhkaavalta koronapandemialta suojautuminen esitetään keskeisimpinä syinä sille, miksi rokotteiden tasavertainen jakelu on tärkeää. Solidaarisuus, multilateralismi ja yhteistyö Covaxin kautta nousevat esiin keinoina taltuttaa pandemia. Yleisemmin katsoen Covaxista luodaan kuvaa ainutlaatuisena toimijana, joka on ainoa potentiaalinen tasavertaisen globaalin koronarokotetilanteen toteuttaja. fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Teivainen, Teivo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3b28b7e4-44dd-4c48-8e70-ece59ace4753
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-02-16 09:46:35:223
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202203211497
ethesis.facultystudyline Maailmanpolitiikka fi
ethesis.facultystudyline World Politics en
ethesis.facultystudyline Världspolitik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_065
ethesis.mastersdegreeprogram Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Politics, Media and Communication en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_002

Files in this item

Files Size Format View
Attia_Amira_maisterintutkielma_2022.pdf 491.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record