Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Miten henkilöstön arvioima kaaos näkyy varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä ja lasten arjessa?

Show full item record

Title: Miten henkilöstön arvioima kaaos näkyy varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä ja lasten arjessa?
Author(s): Havisalmi, Jolanda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Early Education Teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne näyttää kriisiytyneen ja arki päiväkodeissa on paikoittain epävakaata. Tässä pro gradussa tarkastellaan varhaiskasvatuksen kontekstissa ilmenevää kaaosta. Tavoitteena oli selvittää, mitkä oppimisympäristön tekijät liittyvät korkeaksi arvioituun kaaokseen. Oppimisympäristöä lähestyttiin prosessilaadun näkökulmasta keskittyen vuorovaikutuksen, pedagogisen toiminnan ja sen johtamiseen liittyviin teemoihin. Lisäksi henkilöstön ja lasten toimintaa kaoottisissa oppimisympäristöissä tarkasteltiin lähemmin päiväkodin yleisen tilanteen, lapsen toiminnan sekä henkilöstön ja lasten sosiaalisten orientaatioiden kautta. Tutkimus toteutettiin valtakunnallisen Kehittävä Palaute-menetelmän avulla. Aineisto kerättiin vuosina 2017-2021 satunnaisotannalla kahden toisistaan riippumattoman mittariston avulla. Aineisto koostui varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemistä oppimisympäristöjen arvioista (9485) sekä koulutettujen observoijien tekemistä lapsihavainnoista (201 851). Tutkimukseen osallistui 2653 varhaiskasvatuksen yksikköä 18:sta eri kunnasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että riittämättömät resurssit ja rakenteet, puutteellinen pedagoginen johtaminen ja osaamisen kehittäminen sekä kylmä ilmapiiri ja epäsensitiivisyys ovat yhteydessä korkeaksi arvioituun kaaokseen. Tarkasteltaessa päiväkodin yleistä tilannetta, kaaos näyttäytyi korkeampana rutiinitilanteissa ja vapaassa leikissä. Lasten toiminnassa korostui erityisesti sääntöjen vastainen, kielletty toiminta. Henkilöstön ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa sosiaalisissa orientaatioissa painottui omaehtoisuus ja vetäytyneisyys. Artikkeli Mistä varhaiskasvatuksen kaaoksessa on kysymys? lähetetään julkaistavaksi Ammattikasvatuksen aikakauskirja lehteen.
The staff and resource shortage of ECE is affecting the everyday life in kindergartens across Finland. This master´s thesis examines the chaos of ECE. The aim was to find out which factors in the learning environment are associated with the high levels of chaos. The learning environment was approached from the perspective of process quality, focusing on the themes of interaction, pedagogical activities, and leadership. This study examined the actions of ECE staff and children in the situations of high chaos. The interaction between the ECE staff and children was examined through social orientations. The study was conducted by using the nationwide Progressive Feedback method. The data was collected in 2017-2021 by random sampling using two independent metrics, including observations (201 851) and learning environment evaluations (9485). 2653 ECE units from 18 different municipalities participated in the study. This study indicates that the chaos of ECE is connected to decreased resources and lack of pedagogical leadership and professional competence. In addition, the chaos links to cold social atmosphere and insensitivity between ECE staff and children. The chaos was estimated higher in routine situations and free play. The results also show that children were more likely to break the rules. In these chaotic situations, withdrawn and dominant orientations were found to be more common, showing that there was a lack of cooperation in the interaction between ECE staff and children.


Files in this item

Files Size Format View
Havisalmi_Jolanda_ProGradu_2022.pdf 4.393Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record