Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Porkkanan varastotaudit ja niiden torjunta Clonostachys rosea -sienen avulla

Show full item record

Title: Porkkanan varastotaudit ja niiden torjunta Clonostachys rosea -sienen avulla
Author(s): Jääskeläinen, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Plant production sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Kasvintuotanto ja erityisesti ruoantuotanto kohtaavat jatkuvasti haasteita kasvitaudinaiheuttajien vuoksi. Kasvitaudinaiheuttajia, kuten erilaisia patogeenisiä sieniä vastaan yritetään taistella monien torjuntakeinojen avulla siementen kylvöstä lähtien aina varastointiin saakka. Pitkään varastoitavat vihannekset, kuten tutkimuksessa tarkasteltu porkkana (Daucus carota), altistuvat varastoinnin aikana erilaisille vioituksille, jotka johtavat usein merkittäviin satotappioihin. Mikrobien aiheuttamia satotappioita voitaisiin mahdollisesti vähentää biologisella torjunnalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella biologiseen torjuntaan kehitetyn valmisteen käyttöä varastoporkkanoiden sienitautien ehkäisyssä. Valmiste sisältää Clonostachys rosea J1446 -sienikantaa, jolla on osoitetusti hyvä torjuntateho erilaisia patogeenisiä sieniä vastaan. Tutkimuksessa kolme porkkanaerää ruiskutettiin C. rosea J1446 -valmisteella. Porkkanoita varastoitiin kylmävarastossa (0,5 °C) 4–6 kuukauden ajan, minkä jälkeen porkkanoista havainnoitiin tautien esiintyvyyttä ja satotappion määrää. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin C. rosea J1446 -sienen säilyvyyttä porkkanoiden pinnalla viileissä varastointiolosuhteissa. Varastoitujen porkkanoiden taudinaiheuttajien määrittämiseksi vauriokohdista eristettiin mahdollisesti patogeenisiä sieniä. Tunnistetuista taudinaiheuttajista valittiin muutamia sienikantoja, joilla tutkittiin kolmen eri Clonostachys-sienikannan antagonismivaikutuksia kaksoiskasvatuskokeessa. Tutkimuksessa tautioireisten porkkanoiden osuus käsittelemättömistä porkkanoista oli keskimäärin 33 %. Yleisin tautioire oli porkkanoiden kärjestä alkava pilaantuminen. Käsittely C. rosea J1446 -valmisteella vähensi tautioireiden esiintyvyyttä keskimäärin 23 % verrattuna käsittelemättömiin porkkanoihin. Lisäksi valmisteella käsitellyt porkkanat kärsivät vähemmän varastoinnin aikana tapahtuvasta painohävikistä. Elinkykyistä C. rosea J1446 -sientä eristettiin porkkanoista kuuden kuukauden kylmävarastoinnin jälkeen. Tautioireista löydettiin esimerkiksi Botrytis cinerea -, Mycocentrospora acerina -, ja Fusarium-sieniä, jotka ovat yleisiä varastoporkkanoita vioittavia patogeenejä. Lisäksi porkkanoiden tautioireissa esiintyi runsaasti Cylindrocarpon spp. ryhmän sieniä. Antagonismikokeen tulokset osoittivat Clonostachys-sienten rajoittavan näiden porkkanaa vioittavien patogeenisienten kasvua kasvatusmaljalla. Tutkimustulosten perusteella C. rosea J1446 -sientä sisältävä valmiste voisi soveltua varastoporkkanoiden sienitautien biologiseen torjuntaan.
Plant production and especially food production faces constantly challenges due to plant pathogens. Plant pathogens, such as different kinds of pathogenic fungi, are controlled throughout the production chain. Several vegetables, including carrot (Daucus carota), can get damaged during long storage periods. For example, temperature and moisture of the storage environment in addition to microbes, affect the quality. The crop losses caused by harmful microbes might be reduced by using biological control methods. The aim of this study was to evaluate if fungal pathogens could be suppressed in stored carrots by biological control. The biological control agent used in this study contains Clonostachys rosea J1446 fungus, which has been tested to be effective against many fungal plant pathogens. Three carrot batches were sprayed with C. rosea J1446 suspension. The carrots were stored in cold storage (0.5 °C) from four to six months. After the storage period, the number of infected carrots was counted and the amount of crop loss was measured. In addition, the survival of C. rosea J1446 fungus on the carrots was examined during the storage period. Pathogenic fungi were identified by molecular biology methods and by morphological features. Some of the fungi were selected for dual culture test examining antagonistic effects of three Clonostachys strains. In this study, the amount of diseased carrots was approximately 33 % of the untreated carrots. Symptom in the tip of the carrot was the most common indication of a disease. Treatment with C. rosea J1446 suspension reduced the amount of diseased carrots by 23 % on average and the treated carrots had less weight loss after the storage period. Viable C. rosea J1446 fungus was isolated from the carrots after six months. Most common pathogens found from the disease symptoms were Botrytis cinerea, Cylindrocarpon spp., Fusarium spp. and Mycocentrospora acerina. The results of the antagonism test showed that the three Clonostachys strains reduced the growth of these pathogens. The results of this research indicate that the C. rosea J1446 product could be used as a biological control agent against fungal pathogens on storage carrots.
Keyword(s): Clonostachys rosea biologinen torjunta varastoporkkana sienitaudit


Files in this item

Files Size Format View
Jaaskelainen_Oona_tutkielma_2022.pdf 892.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record