Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Naudan ruuansulatuskanavan tulehduksia aiheuttavat virukset

Show full item record

Title: Naudan ruuansulatuskanavan tulehduksia aiheuttavat virukset
Author(s): Huikari, Veera Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Degree program: Degree Programme in Veterinary Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Nautojen suolistotulehdukset ovat merkittävä hyvinvointia ja tuotantoa heikentävä ongelma maito- ja lihakarjatiloilla. Ripuli ja muut suolistosairaudet voivat aiheuttaa eläinten yleiskunnon heikkenemistä, laskea maidontuottoa ja heikentää kasvua. Bakteerien aiheuttamia suolistotulehduksia voidaan joutua lääkitsemään antibiootein, joiden käyttö tulisi kuitenkin minimoida kasvavan antibioottiresistenssiriskin takia. Virusten aiheuttamia nautojen suolistotulehduksia esiintyy Suomessa säännöllisesti, ja nämä altistavat bakteeritulehduksille. Viruksista tavallisimpia aiheuttajia ovat rota- ja koronavirukset, jotka aiheuttavat akuutteja suolistotulehduksia lähinnä vasikoille, mutta kroonisia koronavirustartuntoja tavataan myös aikuisilla naudoilla. Harvinaisempia nautojen ruuansulatuskanavan infektioita aiheuttavia viruksia ei rutiinisti tutkita, ja niiden kliininen merkittävyys on huonosti tunnettu. Tällä hetkellä Ruokavirasto tutkii nautojen ulostenäytteistä virusten osalta rota- ja koronaviruksia Naudan virusripulivirus (BVDV, bovine viral diarrhea virus) ja naudan herpesvirus 1 ovat taudinaiheuttajia, joiden esiintymistä seuraa Ruokavirasto lakisääteisten seurantaohjelmien avulla, eikä näitä tällä hetkellä esiinny Suomessa. Harvinaisempia suolistotulehdusten aiheuttajaviruksia ei Suomessa tutkita. PCR –tutkimuksen avulla on pystytty kuitenkin eristämään myös muita viruksia ripuloivien nautojen ulostenäytteistä. Niiden osuutta ripulin aiheuttajina tai altistavana tekijänä tutkitaan parhaillaan. Tällaisia viruksia ovat mm. adeno-, herpes- sekä parvovirus. Vaikka nautojen ulostenäytteitä tutkitaan paljon Suomessa, potilasnäytteistä ei usein löydy taudinaiheuttajia, vaikka eläin olisi ollut ripulilla. Tutkielman kokeellisessa osassa tavoitteena oli selvittää PCR-menetelmällä, löytyykö Helsingin yliopiston patologian avaussalille vuonna 2018 ruumiinavaukseen tulleiden nautojen ruuansulatuskanavan elinnäytteistä adeno-, herpes- tai parvoviruksia. Saatuja viruseristyksen tutkimustuloksia tulkittiin suhteessa eläimillä esiintyneisiin oireisiin sekä patologisiin löydöksiin makroskooppisessa ruumiinavauksessa ja histopatologisissa tutkimuksissa. Tutkielman hypoteesina on, että kyseisiä viruksia todetaan näytteissä ja adeno-, herpes- tai parvoviruksinfektio voi liittyä eläimillä todettuihin elämänaikaisiin ruuansulatuskanavan oireisiin Todennäköinen tai mahdollinen adenoviruslöytö tehtiin 45,2 %:sta tutkituista näytteistä, herpesvirusten osalta määrä oli 25,8 % ja parvovirusten 16,2 %. Aineiston 21 naudasta 15:llä oli suolisto-oireita, mutta vain kahdesta oireilleesta tehtiin varma viruslöydös. Tutkimuksessa löytyi yksi viruspositiivinen eläin, jonka elinnäytteestä tehty adenoviruslöydös korreloi sen ruuansulatuskanavan oireisiin sekä makroskooppisiin ja histopatologisiin löydöksiin. Tutkimus osoitti, että tutkittuja viruksia esiintyy suomalaisissa naudoissa


Files in this item

Files Size Format View
Huikari_Veera_tutkielma_2022.pdf 1.551Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record