Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Akuuttivaiheen neuropsykologisten oireiden ja kuntoutuksen sisältöjen vaikutus työhön paluuseen aivoverenkiertohäiriöpotilailla

Show full item record

Title: Akuuttivaiheen neuropsykologisten oireiden ja kuntoutuksen sisältöjen vaikutus työhön paluuseen aivoverenkiertohäiriöpotilailla
Author(s): Rasmus, Enni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Psychology
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet Työhön paluu on keskeinen tekijä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden (AVH) hyvinvoinnissa. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että työhön paluuta ennustaa parhaiten AVH:n kliininen vaikeusaste. Sen sijaan neuropsykologisen kuntoutuksen sisältöjä ja oirekuvan yhteyttä työhön paluuseen on tutkittu vähän. Tutkimalla työhön paluuta ennustavia tekijöitä, voidaan tunnistaa paremmin ne AVH-potilaat, joilla on suurempi riski jäädä pois työelämästä. Lisäksi neuropsykologisen kuntoutuksen sisältöjen yhteyksiä työhön paluuseen on hyödyllistä tarkastella, jotta voidaan saada lisää tietoa kuntoutuksen eri osatekijöiden merkityksestä työhön paluun kannalta. Tässä tutkimuksessa AVH-potilaiden työhön paluuta pyrittiin ennustamaan akuuttivaiheen neuropsykologisella oirekuvalla sekä neuropsykologisen kuntoutuksen ajoituksella ja sisällöillä muut olennaiset taustatekijät huomioiden. Menetelmät Aineisto koostui 79:stä 26–63-vuotiaasta neuropsykologisen avokuntoutusjakson läpikäyneestä AVH-potilaasta (33 % naisia). Potilaat olivat sairastumishetkellä olleet työelämässä tai opiskelleet ja heille oli tehty neuropsykologinen arvio akuuttivaiheessa kuuden viikon sisällä sairastumisesta. Tiedonkäsittelymuuttujien ja kuntoutussisältöjen yhteyttä työhön paluuseen kuntoutusjakson päätyttyä (1–19 kuukautta sairastumisesta) tarkasteltiin erillisillä logistisilla regressioanalyyseillä. Tulokset Potilaista noin 49 % palasi työelämään. Parempi suoriutuminen tarkkaavuuden ja prosessointinopeuden osa-alueella ennusti merkitsevästi työelämään palaamista. Neuropsykologisen kuntoutuksen lyhyempi kesto ja käyntien sekä kuntoutussisältöjen pienempi määrä ennustivat työhön paluuta. Lisäksi enemmistö kuntoutussisällöistä ennusti merkitsevästi työhön palaamista. Johtopäätökset Tämän tutkimuksen perusteella akuuttivaiheen kognitiivinen suoriutuminen ennusti AVH-potilaiden työhön paluuta tarkkaavuuden ja prosessointinopeuden osalta. Tulos ovat yhteneväinen aiemman tutkimuksen kanssa. Tulevaisuudessa niin tiedonkäsittelymuuttujia kuin kuntoutussisältöjä olisi mielenkiintoista tutkia lisää esimerkiksi latenttien luokkien analyysillä, jonka avulla osa-alueiden vaikutusta olisi mahdollista arvioida tarkemmin.
Backround Returning to work (RTW) is an essential part of stroke patients’ wellbeing. According to previous literature, severity of stroke is the most consistent predictor of RTW. However, the role of neuropsychological rehabilitation and cognitive deficits in the context of RTW is less clear. Closer examination of the predictors of RTW could enable the identification of stroke patients who are in a greater risk of unsuccessful RTW. Analyzing the connections between rehabilitation and RTW could help to provide better treatment. We studied whether RTW could be predicted by acute cognitive deficits, duration and different elements of neuropsychological rehabilitation. Methods Participants were 79 stroke patients (33% women) who had received outpatient neuropsychological rehabilitation. Prior to stroke, all patients had been either full or part time working or studying. Patients were neuropsychologically assessed in the acute phase. Logistic regression was used to assess variables associated with RTW. Results Of the patients, 49% had returned to work. Deficits in attention and processing speed predicted poorer likelihood to RTW. Fewer outpatient visits and more straightforward content of the rehabilitation were associated with RTW, possibly due to lesser stroke severity. Finally, most of the aspects of neuropsychological rehabilitation were associated with RTW. Conclusions According to this study, RTW of stroke patients can partly be predicted by acute cognitive performance. Results regarding attention and processing speed are in congruence with previous research. Additional research is needed to clarify the relations of cognitive performance and neurorehabilitation to RTW.
Keyword(s): aivoverenkiertohäiriö töihin paluu neuropsykologinen kuntoutus stroke cerebrovascular disease cognitive rehabilitation neuropsychological rehabilitation RTW


Files in this item

Files Size Format View
Rasmus_Enni_tutkielma_2022.pdf 729.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record