Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eläintarhakävijöiden kokemustaustan, iän ja sukupuolen vaikutus heidän kykyynsä tunnistaa eläinten tunteita oikein

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-04T10:23:22Z
dc.date.available 2022-05-04T10:23:22Z
dc.date.issued 2022-05-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40357
dc.title Eläintarhakävijöiden kokemustaustan, iän ja sukupuolen vaikutus heidän kykyynsä tunnistaa eläinten tunteita oikein fi
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Nivalainen, Pinja
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Eläinten tunnemaailma on meille melko vieras. Sen takia on tärkeää tutkia, millaiset asiat vaikuttavat siihen, miten tulkitsemme niiden tunteita. Tunteiden tulkintaan voivat vaikuttaa tulkitsijan omat kokemukset. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia sitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin eläintarhakävijät tunnistavat villieläinten tunteita. Erityisesti keskityn siihen, miten vastaajan sukupuoli, ikä, kasvuympäristö ja lapsuuden ja aikuisuuden aikaiset eläinkokemukset vaikuttavat eläintarhakävijöiden kykyyn tunnistaa eläinten tunteita. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena Korkeasaaren eläintarhassa kesällä 2021. Osallistujille näytettiin videolta eläin ja heidän tuli kertoa, onko eläimen tunnetila neutraali, myönteinen vai kielteinen ja onko se rauhallinen vai kiihtynyt. Tutkimuksessa tutkittiin tiikereiden, berberiapinoiden ja markhorvuohien tunnetilan tunnistamista. Osallistujista kerättiin taustatietoja, kuten ikä ja sukupuoli. Tulosteni perusteella eläinlajilla on vaikutusta tunnetilan tunnistamiseen. Tiikerin myönteisyys tai kielteisyys osattiin arvioida huonommin kuin berberiapinan. Myös vastaajan ikä vaikuttaa tunteiden tunnistukseen. Vanhemmat tunnistivat myönteisyyden tai kielteisyyden nuorempia ihmisiä heikommin. Sukupuoli vaikuttaa yhdessä iän kanssa kiihtyneisyyden tunnistamiseen. Kiihtyneisyyden tunnistivat paremmin 18–30-vuotiaat naiset kuin 61–75-vuotiaat naiset, mutta muiden ryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja. Kiihtyneisyys tunnistettiin myös paremmin, jos eläimet ovat olleet osana vastaajan elämää vain lapsuudessa sen sijaan, että ne olisivat olleet aina osana elämää. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ihmiset tunnistavat eri eläinten tunteet eri tavalla ja ihmismäisempien eläinten tunteet ovat muita helpommin tunnistettavissa. Iällä ja sukupuolella voi olla vaikutusta ihmisten kykyyn tunnistaa eläinten tunteita. Myös eläinkokemus vaikuttaa ihmisten kykyyn tunnistaa tunteita ja kokemus ei ole sama kuin tiedon omaksuminen. Tuloksiani voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristökasvatuksessa. fi
dct.subject Eläinten tunteet
dct.subject valenssi
dct.subject kiihtyneisyys
dct.subject eläintarha
dct.subject eläintarhakävijät
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Emma Vitikainen, Sonja Koski und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:2bac9672-fff4-4d10-a086-69202bb9a31e
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-02-28 10:45:01:416
ethesis.principalprofessor Perttu Seppä und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205041798
ethesis.facultystudyline Biologian aineenopettaja fi
ethesis.facultystudyline Subject teacher in Biology en
ethesis.facultystudyline Ämneslärare i biologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_057_BIO
ethesis.mastersdegreeprogram Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Ecology and Evolutionary Biology en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_001

Files in this item

Files Size Format View
Nivalainen_Pinja_maisterintutkielma_2022.pdf 1.325Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record