Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hakusanamainonta digitaalisen markkinoinnin keinona – Case Refedo

Show full item record

Title: Hakusanamainonta digitaalisen markkinoinnin keinona – Case Refedo
Author(s): Aitola, Iiro
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Food Economy and Consumption
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tässä maisterin tutkielmassa käsitellään hakusanamainontaa digitaalisen markkinoinnin keinona. Tutkielma lähestyy aiheen teoreettista puolta avaamalla monipuolisesti hakusanamainontaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Aiheen empiiriseen puoleen tutkielma keskittyy case-tutkimuksen kautta, jonka aineisto saadaan videotuotantoyrityksen verkkoanalytiikan avulla. Tutkielman johtopäätöksissä puntaroidaan hakusanamainonnan hyötyjen ja kustannusten välistä kuilua ja pyritään arvioimaan, onko hakusanamainonta kannattava investointi videotuotantoyrityksen digitaalisen markkinoinnin kentässä. Hakusanamainonta on oleellinen osa digitaalisen markkinoinnin kenttää. Hakusanamainonnan avulla yritykset pyrkivät lisäämään näkyvyyttä mainostamalla hakukoneessa tuotteita ja palveluitaan potentiaalisten asiakkaiden etsimien asioiden aihepiirien ympärillä. Tutkimuksen empiirinen tutkimusaineisto kerätään Google Analytics työkalulla, joka on monipuolinen ja yleinen verkkoanalytiikan seurantaan käytettävä työkalu. Tutkimusaineistossa keskitytään verkkosivuliikenteen määrää sekä luonnetta esittävien mittareiden tarkasteluun. Tutkimustuloksista ilmenee, että hakusanamainonnan käynnistämisen johdosta case-yrityksen verkkosivuliikenne on lisääntynyt huomattavasti, mikä on johtanut myös verkkosivujen kautta saatujen tarjouspyyntöjen kasvamiseen. Tutkimustulosten myötä on havaittavissa, että hakusanamainonta on kannattava investointi videotuotantoyritykselle sekä hakusanamainonnan kokonaisvaltainen rooli on merkittävä digitaalisen markkinoinnin kentässä.
Keyword(s): Hakusanamainonta Verkkoanalytiikka Digitaalinen markkinointi


Files in this item

Files Size Format View
Iiro_Aitola_Tutkielma_2022.pdf 436.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record