Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Orgaanisen lannoitteen ja väkilannoitteen sisältämän rikin vaikutus herneen sadonmuodostukseen

Show full item record

Title: Orgaanisen lannoitteen ja väkilannoitteen sisältämän rikin vaikutus herneen sadonmuodostukseen
Author(s): Kulmala, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Plant production sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Kotimaisuus ja ruuan mahdollisimman korkea kotimaisuusaste on kiinnostanut ihmisiä viimeisten parin vuoden aikana yhä enemmän. Suomessa valkuaisomavaraisuusaste on huolestuttavan alhainen, vain 15 %. Valkuaiskasvit ovat kuitenkin tärkeä osa kotieläinten ruokintaa, mutta niiden elintarvikekäyttö on lisääntynyt myös. Valkuaisen lisääntyvän käytön vuoksi olisi tärkeää ottaa huomioon kotimaisuusaste ja mahdollisuus viljellä valkuaiskasveja Suomessa pyrkien optimaaliseen hehtaarisatoon. Valkuaiskasvien viljely vaatii lannoitteilta tavanomaisia viljoja enemmän rikkiä. Rikki vaikuttaa suoraan kasvien kasvuun fotosynteesin sekä typensidonnan kautta. Kasvien kasvu taas vaikuttaa optimaalisen hehtaarisadon muodostumiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rikin vaikutus herneen sadonmuodotukseen ja sitä kautta siemensatoon käyttäen broilerinlantapohjaista orgaanista lannoitetta ja väkilannoitetta. Tutkimus toteutettiin peltokokeina vuoden 2020 aikana Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yhteistyössä Biolanin sopimustilojen sekä HKScanin kanssa. Peltokokeessa viljeltiin hernettä (Pisum sativum L.), jota lannoitettiin joko broilerinlannasta valmistetulla orgaanisella Novarbon Arvo 3-1-15-5 raelannoitteella, , tai Yaran valmistamalla väkilannoitteella YaraMila Y3:lla (23-3-8-3). Novarbo Arvo on suunniteltu valkuaiskasvien lannoitteeksi siihen lisätyn kaliumsulfaatin takia samoin kuin YaraMila Y3. Kasvukauden aikana kasvustoista mitattiin SPAD-arvo ja määritettiin kuiva-aine-%, kosteus-%, biomassa, typpi- ja rikkipitoisuus sekä satokomponentit kuudesti. Lisäksi siemensadosta otetusta näytteestä määritettiin valkuaispitoisuus, kosteus-%, kuiva-aine-% sekä tuorepaino. Orgaaninen lannoite luovutti ravinteita hitaammin kuin väkilannoite, joka näkyi orgaanisella lannoitetun kasvuston tasaisempana kasvuna. Lisäksi orgaanisen lannoitteen suurempi rikin määrä nosti SPAD-arvoa, rikkipitoisuutta sekä typpipitoisuutta kasvukauden aikana. Lannoiterikin määrällä voidaan vaikuttaa hernekasvustojen rikkipitoisuuteen. Kasvukauden aikainen suurempi rikkipitoisuus muodosti siemensatoon suuremman valkuaispitoisuuden. Orgaanisella lannoitteella lannoitetun herneen siemensato oli hieman pienempi kuin väkilannoitteella lannoitetun, mutta siementen valkuaispitoisuus oli korkeampi. Orgaaninen lannoiterae osoittautui toimivaksi lannoitevaihtoehdoksi väkilannoitteen rinnalle.
Domesticity and the highest possible degree of domestication of food have attracted more and more people over the last couple of years. The protein solvency ratio is only 15% in Finland. Legumes are an important part of feeding in domestic animal production, but the use as a human food is also increasing. Because of the increasing use of protein, it would be important to take a note of the amount of sulfur in fertilizers. The sulfur affects plant growth directly through photosynthesis and the amount of chlorophyll. Plant growth, in turn, affects crop formation. The purpose of this thesis was to research the effect of sulfur on the yield formation of peas (Pisum sativum L.) and thereby on the yield level using an organic fertilizer or a mineral fertilizer. The study was conducted as field experiment during summer 2020 in Southwest Finland in cooperation with Biolan's contract farms and HKScan. In the field experiment, peas were cultivated, fertilized with either organic Novarbon Arvo 3-1-15-5 granular fertilizer made from chicken manure, or YaraMila Y3 (23-3-8-3) mineral fertilizer prepared by Yara. Novarbo Arvo is designed as a protein crop fertilizer due to the addition of potassium sulphate as well as YaraMila Y3. During the growing season, the SPAD value of the crops was measured and the dry matter (%), moisture content (%), biomass, nitrogen and sulfur content and yield components were determined six times. In addition, the protein content, moisture content (%), dry matter (%) and fresh weight were determined from a sample taken from the seeds in the yield. Protein crops need sulfur for their growth and for the formation of crop components. The results showed that sulfur affects the SPAD value, the sulfur content of the plant, and the nitrogen content in the crops during the growing season. The decrease in the sulfur content in the crop affects the decrease in the SPAD value and the nitrogen content. The SPAD value correlates with photosynthesis and nitrogen content. The organic fertilizer released nutrients more slowly than the mineral fertilizer, which was reflected in more steady growth of organic fertilized crops. In addition, the higher sulfur content of the organic fertilizer increased the SPAD value, sulfur content, and nitrogen content during the growing season. The amount of fertilizer sulfur can affect the sulfur content of pea crops. The higher sulfur content during the growing season resulted in a higher protein content in the seeds. The yield of peas with the organic fertilizer was slightly lower than the mineral fertilizer, but the protein content of the seeds was higher. The organic fertilizer granules proved to be a viable fertilizer alternative alongside the mineral fertilizer.
Keyword(s): valkuaiskasvit palkoviljat herne rikki siemensato orgaaninen lannoite väkilannoite


Files in this item

Files Size Format View
Kulmala_Noora_Pro_gradu_2022.pdf 582.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record