Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Maatalousyrityksen hakelämmityksen korvaaminen pelletillä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-10T11:53:01Z
dc.date.available 2022-05-10T11:53:01Z
dc.date.issued 2022-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40444
dc.title Maatalousyrityksen hakelämmityksen korvaaminen pelletillä fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lehtola, Emilia
dct.issued 2022
dct.abstract Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena on selvittää maatalousyrityksen nykyisen hakelämmityksen taloudellisesti kannattava korvaaminen pellettilämmityksellä. Työssä tarjotaan laskelmat vaihtoehtoisten lämmitysinvestointien taloudellisesta kannattavuudesta sekä vertailla näiden käyttöominaisuuksia parhaan mahdollisen investointipäätöksen tukemiseksi. Työssä tarkastellaan haketta sekä pelletti biopolttoaineena sekä esitetään tarvittavat lämmitysjärjestelmät. Lämmitysjärjestelmien kannattavuuslaskelmat tehdään nettonykyarvon, sisäisen korkokannan ja pääoman tuottoasteen pohjalta. Herkkyysanalyysissa huomioidaan investointien kannalta merkittävimmät muuttujat, kuten koron ja materiaalien hinnan muutos. Aurinkoenergia käydään läpi ainoastaan teoreettisesti. Molemmissa lämmitysmuodoissa pystytään hyödyntämään samoja lämmityslaitteita, joten merkittävimmät kustannuserot investointien välillä muodostuvat materiaalien kustannuksista. Investointilaskelmat tukevat maatalousyrityksen pitäytymistä edelleen hakelämmityksessä. Tutkimus toteutetaan todellisesta tarpeesta tehdä selvitys kannattavasta lämmitysjärjestelmämuutoksesta maatalousyrityksen tarpeeseen. fi
dct.abstract The aim of this study is to provide economical arguments for agriculture company to replace current wood chip heating by wood pellet heating. The study provides clear economical calculations for both options of heating investments and compares usage features to support upcoming investment decision. This study will examine wood chips and wood pellets as biofuels and presents needed heating systems. Profitability calculations of both heating investments are done by net present value, internal rate of return and return of investment. Sensitivity analysis is done based on the most critical factors for investments like changes of investment rate and cost of raw material. Solar energy will be processed only by theoretically. Both investment options are using the same heating equipment, so significant expenses between heating options are consist of cost of heating materials. Results of investment calculations advise the company to continue heating with wood chips. This study was done from the actual need of the agriculture company regarding profitable heating investment. en
dct.subject puupelletti
dct.subject pellettilämmitys
dct.subject hake
dct.subject hakelämmitys
dct.subject energiapuu
dct.subject maatalous
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Jori Uusitalo, Petri Parviainen und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:dcfbb243-e6d7-4b85-a390-fe31fc49552c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-19 12:18:35:414
ethesis.principalprofessor Jori Uusitalo und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205101854
dct.alternative Replacing wood chip heating by pellet heating in agriculture company en
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Lehtola_Emilia_tutkielma_2022.pdf 14.84Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record