Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Urethral sphincter mechanism incompetence in neutered female dogs: A literature review

Show full item record

Title: Urethral sphincter mechanism incompetence in neutered female dogs: A literature review
Author(s): Börman, Julianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Degree program: Degree Programme in Veterinary Medicine
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Urinary incontinence is a fairly common problem in neutered female dogs with a prevalence of 5 – 20 %. There are different causes behind urinary incontinence that are divided into being of either neurogenic or non-neurogenic origin that can either be congenital or acquired. The most common type of incontinence in neutered female dogs is urethral sphincter mechanism incompetence (USMI) with a prevalence of up to 60 %. Despite having been researched for nearly 40 years neither the etiology nor pathophysiology of USMI are completely understood. While an estimate of 75-97% of medically treated dogs respond to medication, USMI can become refractory over extended periods of medical administration. There are also some cases where medical management isn’t an option due to contraindicative illnesses or severe side effects from the medicine. Some owners also find it too laboursome to administer lifelong medication thrice a day. Injecting bulking agents into the lumen of the urethra is a way of regaining continence through increased urethral resistance. It’s a minimally invasive technique with minimal side effects and high continence rates. However, the effect can be passing, and additional medication might be needed. More invasive surgical techniques are colposuspension, urethropexy, artificial sphincters and different transpelvic sling techniques. These are associated with lower continence rates, more side effects and longer recovery times. None of these options, however, have been successful in treating all dogs. In this literature review I strive to collect the available information on USMI focusing on the treatment when medication is insufficient, with special focus on bulking agents. I hope to form a better understanding of the disease and to be able to highlight the areas in need of further studies, so that more treatment options to resolve USMI could be developed. There needn’t be one treatment to cure them all, however there should be a more systematic approach to diagnosing USMI in order to facilitate the recognition of the best course of treatment for each dog.
Urininkontinens är ett förhållandevis vanligt problem hos steriliserade tikar med en prevalens mellan 5 – 20 %. Det finns ett flertal bakomliggande orsaker för urininkontinens. De indelas ofta i att vara av antingen neurogent eller icke neurogent ursprung och de kan antingen vara medfödda eller förvärvade. Den vanligaste orsaken bakom urininkontinens hos steriliserade tikar är otillräcklig uretral sfinktermekanism (USMI) med en prevalens upp till 60%. USMI har undersökts hos hundar i snart 40 år men fortsättningsvis är etiologin och patofysiologin delvis okända. I första hand ges läkemedelsvård, där ca 75–97 % av fallen svarar på medicinen, men återfall kan inträffa efter en längre period av läkemedelsadministration. Läkemedelsvård är kontraindicerad ifall hunden samtidigt lider av en sjukdom där förhöjt blodtryck förvärrar tillståndet eller ifall biverkningarna av medicinerna är märkbara. En del av ägarna finner det även för arbetsdrygt att administrera läkemedel tre gånger dagligen för resten av hundens livstid. Periuretral injektionsbehandling av bulkmedel är ett minimalinvasivt ingrepp med få biverkningar. Behandlingen har gett goda resultat då den förstärker sfinktern och därav minskar inkontinensen. Verkan är å andra sidan ofta kortvarig och tilläggs läkemedel kan behövas för att uppnå kontinens. Förutom de minimalinvasiva ingreppet finns det även mer invasiva alternativ, så som colposuspension, uretropexi, slyngbehandling och proteskirurgi i form av en artificiell sfinkter. Dessa alternativ har sämre resultat, mer allvarliga biverkningar och längre återhämtningstider. Inga av dessa ovannämnda alternativ har ändå lyckats bota inkontinensen hos alla hundar. I denna litteraturöversikt eftersträvar jag att samla tillgänglig information av USMI där läkemedelsvård inte räcker till, speciellt med fokus på bulkmedel. Jag hoppas kunna skapa en bättre förståelse för ämnet och att kunna lyfta fram områden som kräver vidare forskning för att kunna utveckla bättre botemedel för USMI. Det är inte nödvändigt med ett enda vårdalternativ för att bota alla, men det finns ett behov för ett mer systematiskt tillvägagångsätt för att diagnostisera hundar med USMI och för att hitta det bästa vårdalternativet för var och en.
Keyword(s): Urethral sphincter mechanism incompetence urinary incontinence bulking agents treatment neutered female dog non-invasive minimally invasive surgery


Files in this item

Files Size Format View
Borman_Julianne_tutkielma_2022.pdf 953.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record