Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Julkaisusyklin tihentämisen odotukset, haasteet ja ratkaisut

Show full item record

Title: Julkaisusyklin tihentämisen odotukset, haasteet ja ratkaisut
Author(s): Kortelainen, Esa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tässä tutkielmassa käydään läpi kirjallisuutta ja tutkimusta ohjelmistojen julkaisumenetelmistä sekä -tiheydestä niiden historiasta alkaen. Tarkemmin tutustutaan etenkin uusimpiin julkaisutiheyden lähestymistapoihin, jotka ovat jatkuva tuotantoonvienti (continuous deployment) ja jatkuva toimitus (continuous delivery). Tutkielmassa etsitään näiden lähestymistapojen käyttöönotosta odotettavissa olevia hyötyjä sekä ohjelmistotuotanto-organisaatioiden kokemuksia ja haasteita niihin siirryttäessä. Tutkielmassa etsitään myös ratkaisutapoja, joilla mahdollisia haasteita on lähestytty. Lisäksi pyritään pohtimaan esimerkiksi yrityksen toimialan, yrityksen tyypin ja muiden tekijöiden vaikutusta jatkuvan tuotantoonviennin ja toimituksen tarpeellisuuteen tai niistä saataviin hyötyihin. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkielmassa tehdään pienimuotoinen tapaustutkimus sähköisen taloushallinnon yrityksen pääohjelmistotuotteen julkaisutiheydestä ja sen tihentämisen mahdollisista menetelmistä ja odotuksista tutkielmassa löydetyn materiaalin pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella alan kirjallisuudesta ja ohjelmistoyritysten kokemuksista saa joillain osa-alueilla yleisiä mallinnuksia ja ohjenuoria, joita tapaustutkimuksessakin tarkasteltu yritys voisi seurata mahdollisessa julkaisusyklin tihennyksessä. Jokaisen organisaation omakohtaisella kulttuurilla ja kypsyydellä on kuitenkin runsaasti merkitystä syklin tihennyksen onnistumisessa. Tarkastellun lähdemateriaalin pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että epäonnistuneenakin pidetyn julkaisusyklin tihennysprojektin tuomat vaatimukset lisäävät helposti ohjelmisto-organisaation kuria ja sen tuotteiden kehitysprosessin laatua pysyvästi.


Files in this item

Files Size Format View
Kortelainen_Esa_tutkielma_2022.pdf 724.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record