Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Julkaisusyklin tihentämisen odotukset, haasteet ja ratkaisut

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-18T08:44:41Z
dc.date.available 2022-05-18T08:44:41Z
dc.date.issued 2022-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40677
dc.title Julkaisusyklin tihentämisen odotukset, haasteet ja ratkaisut fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kortelainen, Esa
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tässä tutkielmassa käydään läpi kirjallisuutta ja tutkimusta ohjelmistojen julkaisumenetelmistä sekä -tiheydestä niiden historiasta alkaen. Tarkemmin tutustutaan etenkin uusimpiin julkaisutiheyden lähestymistapoihin, jotka ovat jatkuva tuotantoonvienti (continuous deployment) ja jatkuva toimitus (continuous delivery). Tutkielmassa etsitään näiden lähestymistapojen käyttöönotosta odotettavissa olevia hyötyjä sekä ohjelmistotuotanto-organisaatioiden kokemuksia ja haasteita niihin siirryttäessä. Tutkielmassa etsitään myös ratkaisutapoja, joilla mahdollisia haasteita on lähestytty. Lisäksi pyritään pohtimaan esimerkiksi yrityksen toimialan, yrityksen tyypin ja muiden tekijöiden vaikutusta jatkuvan tuotantoonviennin ja toimituksen tarpeellisuuteen tai niistä saataviin hyötyihin. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkielmassa tehdään pienimuotoinen tapaustutkimus sähköisen taloushallinnon yrityksen pääohjelmistotuotteen julkaisutiheydestä ja sen tihentämisen mahdollisista menetelmistä ja odotuksista tutkielmassa löydetyn materiaalin pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella alan kirjallisuudesta ja ohjelmistoyritysten kokemuksista saa joillain osa-alueilla yleisiä mallinnuksia ja ohjenuoria, joita tapaustutkimuksessakin tarkasteltu yritys voisi seurata mahdollisessa julkaisusyklin tihennyksessä. Jokaisen organisaation omakohtaisella kulttuurilla ja kypsyydellä on kuitenkin runsaasti merkitystä syklin tihennyksen onnistumisessa. Tarkastellun lähdemateriaalin pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että epäonnistuneenakin pidetyn julkaisusyklin tihennysprojektin tuomat vaatimukset lisäävät helposti ohjelmisto-organisaation kuria ja sen tuotteiden kehitysprosessin laatua pysyvästi. fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7a3985ba-14d9-4145-99cc-5bccf2e9194b
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205182016
dct.alternative Release cycle shortening - expectations, challenges and solutions en
ethesis.facultystudyline Ohjelmistot fi
ethesis.facultystudyline Software en
ethesis.facultystudyline Programvara sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_CSM14000
ethesis.mastersdegreeprogram Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Computer Science en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i datavetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_009

Files in this item

Files Size Format View
Kortelainen_Esa_tutkielma_2022.pdf 724.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record