Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osteokalsiinin vaikutus insuliiniherkkyyteen : pitkittäinen tutkimus murrosikäisillä pojilla

Show full item record

Title: Osteokalsiinin vaikutus insuliiniherkkyyteen : pitkittäinen tutkimus murrosikäisillä pojilla
Author(s): Liipo, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Osteokalsiini on osteoblastien tuottama proteiini, jolla on tärkeä rooli luun muodostumisessa. Tämän lisäksi sen on ehdotettu toimivan hormonina luuston ulkopuolella ja vaikuttavan muun muassa insuliiniherkkyyteen ja testosteronin tuotantoon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selventää, vaikuttaako osteokalsiini veren paastoinsuliiniin tai insuliiniresistenssiä kuvaavaan HOMA-indeksiin murrosikäisillä pojilla. Lisäksi tutkittiin osteokalsiinin mahdollista yhteyttä testosteronipitoisuuteen. Aineisto koostui kolmestakymmenestä murrosikäisestä pojasta, jotka olivat lyhytkasvuisia, mutta taustalta ei ollut löytynyt tunnettua syytä (idiopathic short stature, ISS). Puolet pojista satunnaistettiin saamaan kahden vuoden ajan aromataasin estäjä letrotsolia ja puolet lumelääkettä. Verinäytteet kerättiin tutkimuksen alussa sekä 12- ja 24 kuukauden kuluttua ja näytteistä analysoitiin osteokalsiinin lisäksi muun muassa paastosokeri, insuliini ja testosteroni. Osteokalsiinipitoisuuden muutoksia tutkittiin käyttämällä toistomittausten monimuuttuja (mixed model) -analyysiä. Tässä tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä osteokalsiinin ja HOMA-indeksin tai osteokalsiinin ja paastoinsuliinin välillä. Yhteys jäi tilastollisesti merkityksettömäksi myös silloin, kun malli adjustoitiin kasvunopeudella ja silloin, kun lumelääkettä saanutta ryhmää tutkittiin erikseen. Sen sijaan osteokalsiinilla ja testosteronilla oli tilastollisesti merkittävä yhteys, mutta samanlainen yhteys havaittiin olevan myös alkalisella fosfataasilla, joka myös kuvastaa luun muodostumista. Löydökset tässä tutkimuksessa eivät tue ajatusta, että osteokalsiinilla olisi merkittävä rooli insuliiniherkkyyden säätelijänä murrosikäisillä pojilla. Myös havaittu yhteys osteokalsiinin ja testosteronin välillä todennäköisesti selittyy yleisellä sukupuolihormonien vaikutuksella luuston kasvuun, muotoutumiseen ja mineralisaatioon, eikä niinkään sillä, että osteokalsiini vaikuttaisi kivesten testosteronituotantoon.


Files in this item

Files Size Format View
Katariina_Liipo_tutkielma_2022.pdf 465.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record