Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aerosol generation during paediatric adenoidectomy and tonsillotomy

Show full item record

Title: Aerosol generation during paediatric adenoidectomy and tonsillotomy
Author(s): Palonen, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Osan lääketieteellisistä toimenpiteistä oletetaan muodostavan merkittäviä määriä aerosoleja. Aerosolien muodostumista on havaittu erityisesti kudosten poraamisen ja polttamisen sekä laserin käytön yhteydessä. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia aerosolien muodostumista kahdessa yleisessä lasten leikkaustoimenpiteessä: adenotomiassa ja tonsillotomiassa. Aerosolien muodostumista mitattiin optisella partikkelien luokittelijalla leikkaustoimenpiteiden aikana. Verrokkitilanteina käytettiin aerosolien muodostumista tyhjässä ja puhtaassa leikkaussalissa sekä tahdonalaisessa yskimisessä. Toimenpiteitä ja niiden aikana käytettyjä instrumentteja verrattiin sekä verrokkitilanteisiin että toisiinsa. Aerosolien muodostumista mitattiin viiden yhdistetyn adenotomia-tonsillotomian ja kahden adenotomian aikana. Sekä adenotomian että tonsillotomian aikana aerosoleja muodostui merkittävästi enemmän kuin tyhjässä leikkaussalissa (p < 0,001; p < 0,001), mutta niiden aikana ei kuitenkaan muodostunut yhtä paljon aerosoleja kuin yskimisen aikana (p = 0,013, p = 0,018). Sekä kylmiä instrumentteja että sähköpolttimia käyttäessä muodostui merkittävästi enemmän aerosoleja kuin tyhjässä leikkaussalissa (p < 0,001; p < 0,001), mutta ei yhtä paljon kuin yskimisen aikana (p = 0,017, p = 0,017). Vaikka adenotomian ja tonsillotomian aikana muodostui aerosoleja, tämän tutkimuksen perusteella niitä ei tulisi luokitella korkean riskin aerosoleja muodostaviksi toimenpiteiksi. Lisäksi toimenpiteet ovat suhteellisen lyhyitä, noin 4 minuuttia ilman anestesiavaiheita ja hemostaasia. Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella henkilökuntaan kohdistuva aerosolikuorma adenotomian ja tonsillotomian aikana näyttäisi olevan vähäistä.
Some medical procedures are expected to generate significant number of aerosols. Aerosol generation has been observed especially during use of drills, electrocauteries, and laser. The objective of this thesis was to study aerosol generation during two common paediatric procedure: adenoidectomy and tonsillotomy. Aerosol generation was measured with Optical Particle Sizer during procedures. Data of aerosol generation in empty and clean operation room and during voluntary coughing were used as reference. Procedures and used instruments were compared to references and to each other. Aerosol generation was measured during five combined adenoidectomy-tonsillotomy and two adenoidectomies. Significant number of aerosols was generated compared to background during both adenoidectomy and tonsillotomy (p < 0,001; p < 0,001). However, neither adenoidectomy nor tonsillotomy generated as much aerosols as voluntary coughing (p = 0,013, p = 0,018). Same applied to cold instruments and electrocauteries; significant number of aerosols was generated compared to background (p < 0,001; p < 0,001) but less than during voluntary coughing (p = 0,017, p = 0,017). Even though relative number of aerosols were generated during adenoidectomy and tonsillotomy, this study suggests that they should not be classified as high-risk aerosol generating procedures. In addition, both procedures are relatively short, approximately 4 minutes not including anesthesia steps and haemostasis. Thus, based on this study aerosol load to personnel during adenoidectomy or tonsillotomy seems to be small.
Keyword(s): aerosol-generating procedure aerosol transmission adenoidectomy tonsillotomy


Files in this item

Files Size Format View
Palonen_Essi_tutkielma_2022.pdf 364.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record