Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

UNGA UTBRÄNDA LÄKARE– en litteraturöversikt om faktorerna bakom utmattningssyndrom bland unga läkare

Show full item record

Title: UNGA UTBRÄNDA LÄKARE– en litteraturöversikt om faktorerna bakom utmattningssyndrom bland unga läkare
Author(s): Söderholm, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Swedish
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Utbrändhet är vanligt bland unga läkare, i litteraturen beskrivs prevalensen ständigt över40%. Målet med denna litteraturöversikt var att granska faktorerna bakom utmattningssyndrom hos unga läkare. Som material användes resultaten av 24 studier som samlades från PubMed med sökordskombinationerna: ”early career AND burnout AND medical”, ”early career AND burnout AND medical AND predictors”, ”resident AND burnout AND predictors” och ”newly graduated AND burnout AND medical”. Artiklarna skulle svara på forskningsfrågan, behandla utmattningssyndrom bland läkare som är nyutexaminerade/början av sin karriär, vara skriven på engelska, finska eller svenska och handla om läkare som jobbar kliniskt med patienter. Av de arbetsrelaterade faktorerna associerades arbetstid, tidspress, och sociala stödet inom arbetet med utbrändhet i majoriteten av studierna. Speciellt över 80 timmars arbetsvecka ökar risken för utmattningssyndrom. Tidspressen upplever läkarna själv som en stor belastning och risk för utbrändhet. De sociala relationerna inom arbetet mellan kolleger, seniorer och sjukskötare har en skyddande effekt mot utbrändhet då de är välfungerande, men då dessa relationer är dåliga ökar de risken för utmattningssyndrom. Resultaten av de individuella faktorerna var heterogena och enbart arbetserfarenhet och specialiseringsskedet verkar associeras med utbrändheten.


Files in this item

Files Size Format View
Soderholm_Laura_Fordjupade_Avhandling_2022.pdf 509.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record