Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Maskipakko ja vähän äkkiä ” : Kasvomaskit Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa vuonna 2020

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-18T12:27:58Z
dc.date.available 2022-05-18T12:27:58Z
dc.date.issued 2022-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40739
dc.title ”Maskipakko ja vähän äkkiä ” : Kasvomaskit Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa vuonna 2020 fi
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Pasanen, Riikka Elina
dct.issued 2022 und
dct.abstract Tutkielma tarkastelee kasvomaskikeskustelua Helsingin Sanomissa julkaistuissa mielipidekirjoituksissa vuonna 2020. Sen tavoitteena on selvittää, miten kansalaiset argumentoivat kasvomaskien ja niihin liittyvien politiikkatoimivaihtoehtojen puolesta ja niitä vastaan. Covid-19-pandemia on ajankohtainen ja tärkeä tutkimuskohde. Suun ja nenän alueen peittävät henkilökohtaiset suojaimet eli maskit ovat pandemian keskeisiä symboleja. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n kehittämä julkisen oikeuttamisen teoria ja siihen kuuluvat seitsemän oikeuttamisen maailmaa. Tutkimuksen aineisto koostuu 66 mielipidekirjoituksesta, joita on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysissa on selvitetty, mitä oikeuttamisen maailmoja ja argumentteja kansalaiset käyttävät esittäessään kannatusta ja kritiikkiä kasvomaskin käyttöä kohtaan sekä sitä, miten kirjoittajat tuovat esille Suomen maskisuosituksen ja mahdollisen maskipakon etuja ja haasteita oikeuttamisen maailmojen valossa. Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukset ovat olleet pääosin maskien käytön kannalla jo ennen virallista maskisuositusta. Helsingin Sanomiin kirjoittaville mielipidekirjoitus on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava, jonka kautta kirjoittajat yrittävät vaikuttaa päättäjiin. Päättäjille viestivät lehdessä aktiivisesti niin asiantuntijat, edustajat kuin yksilötkin. Analyysin perusteella asiantuntijat kirjoittivat aktiivisemmin kasvomaskeista päättäjille kuin yksityishenkilöt. Kansalaisille osoitetut kirjoitukset tulivat useimmiten toisilta kansalaisilta. Asiantuntijoiden ja yksityishenkilöiden repertuaareissa ovat osin eri oikeutusmaailmat. Aineiston perusteella moni kirjoittaja on kokenut elokuun puolessa välissä voimaan tulleen virallisen maskisuosituksen riittämättömäksi. Solidaarisuuden puutteen tai maskittomien itsekkyyden narratiivi johtaa kansalaisuuden maailman perusteluihin nojaavat kirjoittajat kritisoimaan suosituksia ja kannattamaan kansalaiset tasa-arvoistavaa maskipakkoa. Viranomaisten ristiriitainen viestintä ja muuttuvat linjaukset kasvomaskeista ovat luoneet poikkeustilanteessa otollisen areenan kansalaiskeskustelulle, johon myös asiantuntijat osallistuvat. Tämä poliittisen sosiologian alalle sijoittuva tapaustutkimus on siis myös demokratian toteutumisen tutkimusta ja maskin käyttöön liittyneiden politiikkatoimien vaikutusten arviointia. Kasvomaskeja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta käsitteleviä tutkimuksia on julkaistu toistaiseksi hyvin vähän Suomessa ja maailmalla. Tämä tutkimus valottaa toistaiseksi erittäin vähän tutkittua aihetta ja lisää tietoa Covid-19-pandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista tarjoten kiinnostavia lähtökohtia jatkotutkimukselle. fi
dct.subject Covid-19
dct.subject kasvomaskit
dct.subject julkisen oikeuttamisen teoria
dct.subject julkisen oikeuttamisen analyysi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Virtanen, Turo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8793d10d-763b-498c-9c15-f7ebc425d9be
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-14 16:43:52:141
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205182075
dct.alternative "Make face masks mandatory, now" : Face masks as a topic in letters to the editor in Helsingin Sanomat during 2020 en
ethesis.facultystudyline Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
ethesis.facultystudyline Study Line for Administration and Organisations en
ethesis.facultystudyline Linjen för forskning i administration och organisation sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_730029
ethesis.mastersdegreeprogram Yleinen valtio-oppi fi
ethesis.mastersdegreeprogram Political Science en
ethesis.mastersdegreeprogram Allmän statslära sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_03629

Files in this item

Files Size Format View
Pasanen_Riikka_pro_gradu_2022.pdf 1.879Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record