Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jämförelse mellan ambulanssjukvårdarnas och läkarnas dokumentation av återupplivning på HUCS Peijas sjukvårdsområde

Show full item record

Title: Jämförelse mellan ambulanssjukvårdarnas och läkarnas dokumentation av återupplivning på HUCS Peijas sjukvårdsområde
Author(s): Sanmark, Johan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Emergency Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Vid återupplivningar på HUCS Peijas sjukvårdsområde utlarmas såväl ambulans som läkarhelikopter. Denna undersökning jämför ambulanssjukvårdarnas och läkarhelikopterns läkares journalföring vid återupplivningssituationer under år 2011. Sammanlagt 85 patientfall identifierades och i 69 fall av dessa hittades såväl ambulansjournalen som läkarjournalen. I undersökningen framgick att det råder stora skillnader i dokumentationen mellan läkar- och ambulansjournalerna. Endast i 4 av 22 patienter som uppnått spontan circulation (ROSC) var ROSC-tiden samma i bägge journalerna. Också i de antecknade tidsintervallen för olika interventioner fanns stora diskrepanser. Endast i 1 fall av 69 var läkarens ankomsttid samma i bägge journalerna. Anteckning om säkrad luftväg saknades i 25 ambulansjournaler och 18 läkarjournaler. Den stora diskrepansen mellan journalerna var överraskande. Ifall man tyr sig till endast endera källan blir databortfallet stort och datans relevans och tillförlitlighet kan ifrågasättas. I fortsättningen borde journalerna utvecklas, så att journalföringen blir enklare och tillförlitligare.
Keyword(s): Prehospital Cardiac arrest cardiopulmonary resuscitation Emergency Medical Services


Files in this item

Files Size Format View
Avhandling final.pdf 452.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record