Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bacterial infections in patients with type 1 diabetes : a 14-year follow-up study

Show full item record

Title: Bacterial infections in patients with type 1 diabetes : a 14-year follow-up study
Author(s): Lehto, Markku; Harjutsalo, Valma; Järvinen, Asko; Kirveskari, Juha; Forsblom, Carol; Groop, Per-Henrik; Simonsen, Johan Rasmus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Internal Medicine
Language: English
Acceptance year: 2015
Abstract:
Tidigare studier har visat en högre frekvens av bakterieinfektioner hos patienter med diabetes, men de specifika riskfaktorerna har varit oklara. Målet med vår studie var att underöka incidensen av bakterieinfektioner och deras koppling till kronisk hyperglykemi och diabetesnefropati hos patienter med typ 1 diabetes. Vi undersökte frekvensen av bakterieinfektioner hos patienter med typ 1 diabetes (n=4748) och deras kontrollpatienter som hade justerats för ålder och kön (n=12 954). Vi använde landsomfattande register ur vilka vi samlade information på årliga uppköp av antibiotika och epikrisdiagnoser mellan 1996 och 2009. Diabetesnefropati klassificerades enligt graden av albuminuri. Resultat: Frekvensen av bakterieinfektioner som krävde sjukhusvård och det årliga antalet uppköp av antibiotika var högre hos patienter med typ 1 diabetes, jämfört med kontrollpatienterna. Resultaten korrelerade även med svårighetsgraden av diabetesnefropati. Mängden årliga uppköp av antibiotika korrelerade med graden av kronisk hyperglykemi. Studien visar för första gången sambandet mellan bakterieinfektioner, kronisk hyperglykemi och diabetesnefropati.
Keyword(s): Tyypin 1 diabetes diabetesnefropatia bakteeri-infektiot Diabeettiset nefropatiat Bakteeri-infektiot Tyypin 1 diabetes


Files in this item

Files Size Format View
Syventavat opinnot Rasmus Simonsen.pdf 1.186Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record