Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bacterial infections in patients with type 1 diabetes : a 14-year follow-up study

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-12-16T10:52:19Z
dc.date.available 2015-12-16T10:52:19Z
dc.date.issued 2015-12-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4090
dc.title Bacterial infections in patients with type 1 diabetes : a 14-year follow-up study en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätaudit fi
ethesis.discipline Inre medicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02fe8362-e65d-46c3-8bc0-7744c4720460
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lehto, Markku
dct.creator Harjutsalo, Valma
dct.creator Järvinen, Asko
dct.creator Kirveskari, Juha
dct.creator Forsblom, Carol
dct.creator Groop, Per-Henrik
dct.creator Simonsen, Johan Rasmus
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tidigare studier har visat en högre frekvens av bakterieinfektioner hos patienter med diabetes, men de specifika riskfaktorerna har varit oklara. Målet med vår studie var att underöka incidensen av bakterieinfektioner och deras koppling till kronisk hyperglykemi och diabetesnefropati hos patienter med typ 1 diabetes. Vi undersökte frekvensen av bakterieinfektioner hos patienter med typ 1 diabetes (n=4748) och deras kontrollpatienter som hade justerats för ålder och kön (n=12 954). Vi använde landsomfattande register ur vilka vi samlade information på årliga uppköp av antibiotika och epikrisdiagnoser mellan 1996 och 2009. Diabetesnefropati klassificerades enligt graden av albuminuri. Resultat: Frekvensen av bakterieinfektioner som krävde sjukhusvård och det årliga antalet uppköp av antibiotika var högre hos patienter med typ 1 diabetes, jämfört med kontrollpatienterna. Resultaten korrelerade även med svårighetsgraden av diabetesnefropati. Mängden årliga uppköp av antibiotika korrelerade med graden av kronisk hyperglykemi. Studien visar för första gången sambandet mellan bakterieinfektioner, kronisk hyperglykemi och diabetesnefropati. sv
dct.subject Tyypin 1 diabetes fi
dct.subject diabetesnefropatia fi
dct.subject bakteeri-infektiot fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Lehto, Markku
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:aae63b40-5fde-43d2-9c6d-93391c997c48
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-11-27 12:48:05:411
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201512164055
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.mesh Diabeettiset nefropatiat fi
dct.subject.mesh Bakteeri-infektiot fi
dct.subject.mesh Tyypin 1 diabetes fi

Files in this item

Files Size Format View
Syventavat opinnot Rasmus Simonsen.pdf 1.186Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record