Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hengityksen säätely keuhkosairauksissa ja lihavuudessa

Show full item record

Title: Hengityksen säätely keuhkosairauksissa ja lihavuudessa
Author(s): Starck, Leo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Clinical Physiology and Nuclear Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
HUS-Kuvantamisen Meilahden sairaalan Kliinisen fysiologian yksikössä on ollut käynnissä tutkimus, jossa on tehty sarja hengitystutkimuksia interstitiellejä keuhkosairauksia sairastaville (ILD), keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastaville, ei-tupakoiville lihaville ja ei-tupakoiville verrokeille. Työni käsittelee P0.1 –menetelmän avulla saatuja hengitystiepaineita, -tilavuuksia ja -taajuuksia sekä ilmahengityksessä että 5% CO2-stimulaatiossa. P0.1 on hetkelllinen tahdosta riippumaton hengitystiepaine, joka kuvastaa keskushermoston vaikutusta hengitystoimintaan. Verrattuna terveisiin verrokeihin on tulosten perusteella tahdosta riippumaton hengityspaine suurentunut ILD:tä ja COPD:tä sairastavilla sekä lihavilla. ILD:tä sairastavilla minuuttiventilaatio kasvoi hiilidioksidistimulaatiossa merkitsevästi vähemmän kuin verrokeilla. COPD:tä sairastavilla ja lihavilla oli hahmotettavissa neuroventilatorinen dissosiaatio liittyen epäedulliseen hengitysmekaniikkaan. Tutkimustuloksia voidaan käyttää arvioitaessa keuhkofibroosi- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden sekä lihavien ventilaatiohäiriön vaikeusastetta ja hengityksen säätelyä.
Keyword(s): ILD COPD mouth occlusion pressure kliininen fysiologia hengityksen säätely lihavuus


Files in this item

Files Size Format View
tutkielma_251115.pdf 647.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record