Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hengityksen säätely keuhkosairauksissa ja lihavuudessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-12-16T10:52:28Z
dc.date.available 2015-12-16T10:52:28Z
dc.date.issued 2015-12-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4091
dc.title Hengityksen säätely keuhkosairauksissa ja lihavuudessa fi
ethesis.discipline Clinical Physiology and Nuclear Medicine en
ethesis.discipline Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede fi
ethesis.discipline Klinisk fysiologi och nukleärmedicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/60917593-cdc0-429f-8b1c-a1fecad3b678
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Starck, Leo
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract HUS-Kuvantamisen Meilahden sairaalan Kliinisen fysiologian yksikössä on ollut käynnissä tutkimus, jossa on tehty sarja hengitystutkimuksia interstitiellejä keuhkosairauksia sairastaville (ILD), keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastaville, ei-tupakoiville lihaville ja ei-tupakoiville verrokeille. Työni käsittelee P0.1 –menetelmän avulla saatuja hengitystiepaineita, -tilavuuksia ja -taajuuksia sekä ilmahengityksessä että 5% CO2-stimulaatiossa. P0.1 on hetkelllinen tahdosta riippumaton hengitystiepaine, joka kuvastaa keskushermoston vaikutusta hengitystoimintaan. Verrattuna terveisiin verrokeihin on tulosten perusteella tahdosta riippumaton hengityspaine suurentunut ILD:tä ja COPD:tä sairastavilla sekä lihavilla. ILD:tä sairastavilla minuuttiventilaatio kasvoi hiilidioksidistimulaatiossa merkitsevästi vähemmän kuin verrokeilla. COPD:tä sairastavilla ja lihavilla oli hahmotettavissa neuroventilatorinen dissosiaatio liittyen epäedulliseen hengitysmekaniikkaan. Tutkimustuloksia voidaan käyttää arvioitaessa keuhkofibroosi- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden sekä lihavien ventilaatiohäiriön vaikeusastetta ja hengityksen säätelyä. fi
dct.subject ILD
dct.subject COPD
dct.subject mouth occlusion pressure en
dct.subject kliininen fysiologia fi
dct.subject hengityksen säätely fi
dct.subject lihavuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Piirilä, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:2bc80fa4-c15b-440e-a0af-affe89ec84a2
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-12-02 09:38:15:448
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201512164056
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
tutkielma_251115.pdf 647.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record