Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Blend-jälkikäsittelymenetelmällä tuotetun tuulennopeusennusteen verifiointi Suomen merialueilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-13T14:00:06Z
dc.date.available 2022-06-13T14:00:06Z
dc.date.issued 2022-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41119
dc.title Blend-jälkikäsittelymenetelmällä tuotetun tuulennopeusennusteen verifiointi Suomen merialueilla fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sorsa, Jani
dct.issued 2022
dct.abstract Ilmatieteen laitoksella on otettu käyttöön eri säämallien ennusteita yhdistelevä, niin sanotun konsensusennusteperiaatteen mukainen jälkikäsittelymenetelmä, joka tunnetaan nimellä Blend. Tämä tutkielman tarkoituksena on selvittää Blend-menetelmällä tuotetun tuuliennusteen toimivuutta Suomen merialueilla käyttämällä muutamaa yleiseen käyttöön vakiintunutta sääennusteiden verifiointimenetelmää. Verifiointi on toteutettu vertaamalla Blend-ennusteen tuulennopeusarvoja niin ikään jälkikäsittelyllä tuotettuihin potentiaalituuliarvoihin 25:llä Suomen merialueilla sijaitsevalla havaintoasemalla. Potentiaalituulta on päätetty käyttää alkuperäisten tuulihavaintojen sijasta, koska se parantaa eri sääasemilta tulevien mittaustulosten keskinäistä vertailukelpoisuutta ja näin ollen tekee verifiointituloksista paremmin koko alueelle yleistettäviä. Tulokset osoittavat odotetusti, että merkittävimmät Blend-tuuliennusteen toimivuuteen vaikuttavat tekijät ovat tuulennopeus ja ennustepituus – ennustevirhe kasvaa yleisesti suuremmilla tuulennopeuksilla ja pidemmillä ennustepituuksilla. Myös muilla muuttujilla, kuten vuorokauden- ja vuodenajalla sekä tuulen suunnalla, havaittiin olevan jonkin verran vaikutusta ennustevirheeseen. Useimmissa säätilanteissa Blend-ennusteen voidaan todeta olevan toimivuudeltaan varsin hyvä ja tasalaatuinen. Blend-ennusteen merkittävin ongelma on etenkin suurilla tuulennopeuksilla huomattavan suuri negatiivinen harha (bias), eli ennustetut tuulennopeudet ovat havaintoihin nähden selvästi liian heikkoja. Tästä johtuen Blend ei useimmissa tapauksessa kykene ennustamaan kovimpia tuulia, jotka ovat harvinaisuudestaan huolimatta operatiivisen sääennustamisen kannalta kaikista tärkeimpiä mm. merialueille annettavien tuulivaroitusten vuoksi. Menetelmä on kuitenkin kehityskelpoinen, ja jos ennusteharha pystytään jatkossa minimoimaan laskennassa paremmin, se saattaa kyetä tuottamaan jopa varsinaisia säämalleja parempia tuuliennusteita. fi
dct.subject jälkikäsittely
dct.subject potentiaalituuli
dct.subject verifiointi
dct.subject tuuliennuste
dct.subject konsensusennuste
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d23aec13-7574-43dd-b15e-1c2f8efdc6a5
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206132334
dct.alternative Verification of the Wind Speed Forecast Generated with the Blend Postprocessing Method over Finnish Sea Areas en
ethesis.facultystudyline Meteorologia fi
ethesis.facultystudyline Meteorology en
ethesis.facultystudyline Meteorologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_049
ethesis.mastersdegreeprogram Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (Atmospheric Sciences) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Atmospheric Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_006

Files in this item

Files Size Format View
Sorsa_Jani_tutkielma_2022.pdf 2.007Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record