Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hunajaa myrkyllä vai karvaan lääkkeen kanssa? Basileios Suuren käsitys mimesiksestä – sielun therapeia kohti hyveellistä elämää

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-14T10:25:57Z
dc.date.available 2022-06-14T10:25:57Z
dc.date.issued 2022-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41166
dc.title Hunajaa myrkyllä vai karvaan lääkkeen kanssa? Basileios Suuren käsitys mimesiksestä – sielun therapeia kohti hyveellistä elämää fi
ethesis.faculty Teologinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Theology en
ethesis.faculty Teologiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/fd312b62-ea5f-48b0-ab8b-3cf13ce594a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kärkkäinen, Mika
dct.issued 2022
dct.abstract Tutkielma käsittelee Basileios Suurta, joka on yksi merkittävimmistä teologeista 300-luvulla. Hänellä on valtava kirjallinen tuotanto, joista tutkielman kannalta merkittävimmät ovat hänen esipuheensa ensimmäiseen Psalmiin ja kuuluisa puhe Ad adolescentes. Tutkielmassa tarkastelen erityisesti Basileioksen käsitystä mimesiksestä, jolla on sielua tai tunteita parantava luonne, joka näkyy kolmella tavalla hänen teksteissään: negatiivinen mimesis, positiivinen mimesis ja antiikin kirjallisuuden jäljittelevä ominaisuus suhteessa pyhiin kirjoituksiin. Mimesiksellä on myös kolmitasoinen luonne: se näyttäytyy sekä suoraan että epäsuoraan ja sillä on yhteisöllinen ulottuvuus. Basileioksen käsitys mimesiksestä on olla välineenä hyveeliseen elämään, ja sillä on myös sielun therapeiaan liittyvä ulottuvuus. Ensimmäinen pääluku antaa aatehistoriallisen pohjan Basileioksen mimesis-käsitteelle. Keskityn tässä luvussa antiikin ajan mimesis-käsitteeseen, jota tarkastelen runoudessa ja musiikissa esiintyvän mimesiksen avulla. Antiikin ajan mimesiksellä on muun muassa jäljittelevä, kopioiva tai matkiva luonne sekä sillä on vahva yhteisöllinen ulottuvuus. Toinen pääluku käsittelee varhaiskirkon hymnografiaa, jossa tutkin mimesistä nimenomaan jumalanpalveluskontekstissa. Tässä luvussa otan huomioon askeettien tavan käyttää mimesistä, sillä Basileios on askeettisesti elävä luostarin johtaja. Tämä toinen pääluku osoittaa myös Basileioksen kontekstin yhteisöelämiseen suuntaavaan luonteeseen, jossa on mimeettisiä aineksia. Kolmas pääluku ottaa huomioon antiikin ja varhaiskirkon hymnografian, kun kyseessä on Basileioksen mimesis-käsite, jota tarkastelen hänen esittämän antiikin kirjallisuuden ja musiikin valossa. Mimesiksellä on hyveelliseen elämään ja sielun parantumiseen liittyviä ominaisuuksia Basileioksen ajattelussa. fi
dct.subject Patristiikka
dct.subject mimesis
dct.subject Basileios Suuri
dct.subject antiikki
dct.subject runous
dct.subject musiikki
dct.subject hyveellinen elämä
dct.subject therapeia
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Koistinen, Timo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:611a3fd0-fe7a-478a-a52e-3eaa377d2c94
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-13 16:39:45:475
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206142380
ethesis.facultystudyline Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyö fi
ethesis.facultystudyline Ministry en
ethesis.facultystudyline Uppgifter i kyrkorna och religiösa samfund sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH10_119
ethesis.mastersdegreeprogram Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Theology and Religious Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH10_001

Files in this item

Files Size Format View
Karkkainen_Mika_tutkielma_2022.pdf 716.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record