Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kilpailuoikeuden vastaiset herrasmiessopimukset sekä niiden mahdolliset kilpailuoikeudelliset vaikutukset ja seuraukset erityisesti urheilun liiketoiminnan kannalta tarkasteltuna

Show full item record

Title: Kilpailuoikeuden vastaiset herrasmiessopimukset sekä niiden mahdolliset kilpailuoikeudelliset vaikutukset ja seuraukset erityisesti urheilun liiketoiminnan kannalta tarkasteltuna
Author(s): Tainio, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Sports Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ammattimaisen joukkueurheilun liiketoimina piirissä solmituilla kilpailuoikeuden vastaisilla niin kutsutuilla herrasmiessopimuksilla voi olla tuntuvia vaikutuksia rajoitukseen osallistuneille elinkeinonharjoittajille. Vaikutukset voidaan jakaa julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin vaikutuksiin, joista tutkielmassa ensiksi mainitun osalta käsitellään erityisesti hallinnollisena sanktioina toimivaa seuraamusmaksua. Yksityisoikeudellista puolta tutkielmassa edustaa pätemättömyysseuraamus, sekä kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus. Näihin vaikutuksiin liittyy suhteellisen tuoreita lainsäädäntömuutoksia, joiden tarkoituksena on Euroopan unionin kilpailuoikeudellisten tavoitteiden tehokas toteutuminen. Näitä muutoksia tarkastellaan tutkielmassa erityisesti urheilun liiketoiminnan toimijoiden kannalta. Tutkielmassa tarkastellaan lähemmin sitä, miten urheilun erityispiirteet voidaan mahdollisesti huomioida kilpailuoikeudellisessa harkinnassa. Tutkielma käsittelee myös poikkeusperusteita, joilla menettely voi jäädä kilpailuoikeuden soveltamisalan ulkopuolelle. Tutkielma käsittelee myös kysymystä siitä, voiko sillä seikalla, että rajoitus on solmittu juuri herrasmiessopimuksella, olla vaikutusta asian arvioinnin kannalta. Tutkielmassa havaitaan tarkasteltujen herrasmiessopimuksen olevan yleensä jo luonteeltaan kilpailulainsäädännön taikka hyvän tavan vastaisia, jolloin poikkeussäännöstön soveltuminen muodostuu yksittäistapauksissa yleensä hankalaksi. Tällöin etenkin riski kasvaneista taloudellisista seuraamuksista voi aktualisoitua urheilun liiketoiminnan piirissä toimiville toimijoille.
Keyword(s): Urheiluoikeus kilpailuoikeus sopimusoikeus herrasmiessopimus sopimusvapaus kilpailunrajoitus


Files in this item

Files Size Format View
Tainio_Toni_tutkielma_2022.pdf 713.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record