Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Les « inserts », la variation linguistique et leur traduction en français dans le jeu vidéo Thronebreaker : The Witcher Tales de CD Projekt RED

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-15T07:35:15Z
dc.date.available 2022-06-15T07:35:15Z
dc.date.issued 2022-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41377
dc.title Les « inserts », la variation linguistique et leur traduction en français dans le jeu vidéo Thronebreaker : The Witcher Tales de CD Projekt RED fr
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Peitsara, Roosa
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielma käsittelee sitä, miten videopeli Thronebreaker : The Witcher Tales huomioi puhekielen pieniä sanoja, ‘inserttejä’, sekä fantasiahahmojen kielellistä variaatiota ranskankielisessä käännöksessään. Teoriataustana toimivat Biberin & al. (2007) insertit, Gadet’n (2003) kielellinen variaatio ja Chestermanin (1997) käännösstrategiat. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sekä insertit että kielellinen variaatio on lokalisoitu englanninkielisestä lähtötilanteesta ranskankieliseen kontekstiin. Aineisto ja menetelmät. Tutkielman aineisto on jaettu kahteen osaan tutkimuskohteiden mukaan. Ensimmäinen osa sisältää 80 ensimmäistä inserttiä, jotka esiintyvät pelissä. Toinen osa sen sijaan koostuu neljän eri fantasiahahmon repliikeistä, pelin eri kohdista. Analyysi on pääosin vertaileva ja kvalitatiivinen, vaikka inserttien jaotteluun on käytetty kvantitativiista menetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan suurin osa (75%) inserteistä on käännetty korpuksessa. Syntaktiset strategiat, erityisesti suora käännös, edustavat eniten käytettyä käännösluokkaa, kun taas semanttiset strategiat tulevat toisena ja pragmaattiset strategiat kolmantena. Fantasiahahmojen kielellinen variaatio on huomioitu sekä alkuperäisteoksessa että käännöksessä. Vaikka käännös onnistuu variaation luomisessa, sen intensiteetti ja luovuus jäävät kuitenkin joissakin tapauksissa alkuperäistä versiota vähäisemmiksi. fi
dct.subject inserts
dct.subject variation linguistique
dct.subject stratégies de traduction
dct.subject jeu vidéo
dct.subject localisation
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fre
ethesis.language ranska fi
ethesis.language French en
ethesis.language franska sv
ethesis.supervisor Helkkula, Mervi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e5b3c11e-19cb-4632-8662-c033a04ffb98
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-11 13:16:40:834
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206152550
dct.alternative Insertit ja kielellinen variaatio videopelin Thronebreaker: The Witcher Tales ranskankielisessä käännöksessä fi
ethesis.facultystudyline Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri fi
ethesis.facultystudyline French Language and French Speaking Culture en
ethesis.facultystudyline Franska språket och franskspråkig kultur sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_035
ethesis.mastersdegreeprogram Kielten maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Languages en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språk sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_002

Files in this item

Files Size Format View
Peitsara_Roosa_tutkielma_2022.pdf 618.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record