Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

From Fog Horses to Moonrise: Measuring the retranslation hypothesis in the English (re)translations of Eeva-Liisa Manner’s poems

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-15T07:38:02Z
dc.date.available 2022-06-15T07:38:02Z
dc.date.issued 2022-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41439
dc.title From Fog Horses to Moonrise: Measuring the retranslation hypothesis in the English (re)translations of Eeva-Liisa Manner’s poems en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Bäckström, Laura
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tässä tutkielmassa tutkin, toteutuuko uudelleenkääntämisen hypoteesi Eeva-Liisa Mannerin kolmen runon neljän englanninkielisen käännöksen kontekstissa. Hypoteesin toteutumista selvitetään laadullisin ja määrällisin tutkimusmenetelmin, ja tavoitteena on saada numeerinen arvo jokaisen käännöksen kotouttamisen ja vieraannuttamisen asteesta, joiden pohjalta toteamuksia uudelleenkääntämisen hypoteesin toteutumisesta voidaan tehdä. Tutkielma jatkaa kandini aihetta. Materiaali koostuu kolmesta Eeva-Liisa Mannerin suomenkielisestä modernista runosta, ja näiden runojen neljästä englanninkielisestä käännöksestä Ritva Poomilta (1986), Herbert Lomakselta (1991 ja 1997) ja Emily Jeremiahilta (2009). Näistä käännöksistä ensimmäinen on suunnattu amerikkalaiselle yleisölle kulttuurinvälitysvihkosen (chapbook) muodossa ja loput brittiläiselle yleisölle isompien käännösrunoteosten muodossa. Tutkielman teoriatausta koostuu runokääntämisestä ja sen eri metodeista (Lefevere 1975 ja Vahid Dastjerdi ym. 2008), uudelleenkääntämisen hypoteesista ja siihen linkittyvistä kotouttamisen ja vieraannuttamisen käännösstrategioista sekä näiden asteittamisesta ja esiintyvyyden mittaamisesta (Van Poucke 2012). Tutkielman metodi on monivaiheinen ja koostuu laadullisesta käännösvertailusta, vertailun nostattamien käännösyksiköiden arvottamisesta kotouttamisen ja vieraannuttamisen asteittaisella jatkumolla sekä näiden arvotettujen käännösyksiköiden esiintyvyyden laskemisesta runokäännöksissä määrällisin menetelmin. Tutkielman tuloksiin pohjaten on mahdollista todeta, että uudelleenkääntämisen hypoteesi toteutuu pääosin tämän tutkielman materiaalissa, mutta ei välttämättä jokaisen käännöksen välillä. Toteutumiseen näyttääkin linkittyvän taustatekijöitä. Tulosten perusteella tällaisia taustatekijöitä voivat olla käännösten välillä kulunut aika, käännöksen tarkoitus, saman kääntäjän tekemät uudelleenkäännökset, kääntäjien kieli- ja kulttuuritaustojen läheisyys toisiinsa sekä lähtötekstiin, kääntäjän käännöskokemus ja mahdollisesti jopa kääntäjän sukupuoli. Lisätutkimukselle uudelleenkääntämisen hypoteesiin sekä yleisesti kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen vaikuttavista taustatekijöistä on tarvetta. Tutkielman analyysi todisti myös, että tutkielman asetelman määrittelemisessä esimerkiksi uudelleenkääntämisen hypoteesin ja materiaali- sekä kielipiirteiden erityisyyksien suhteen on parantamisen varaa, ja niihin tulisi keskittyä huolella uusissa tutkimuksissa. fi
dct.subject uudelleenkääntäminen
dct.subject uudelleenkääntämisen hypoteesi
dct.subject kotouttamisen ja vieraannuttamisen aste
dct.subject runokääntäminen
dct.subject laadullinen tutkimus
dct.subject määrällinen tutkimus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kuusi, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:822752ba-b772-4630-9407-f54378d6204f
dct.subject.YSOFI uudelleenkääntäminen und
dct.subject.YSOFI runokääntäminen und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-10 11:18:42:925
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206152611
dct.alternative Sumuhevosista kuunnousuun: Uudelleenkääntämisen hypoteesin mittaaminen Eeva-Liisa Mannerin runojen englanninkielisissä (uudelleen)käännöksissä fi
ethesis.facultystudyline Käännös- ja tulkkausviestintä fi
ethesis.facultystudyline Translation and Interpreting Communication en
ethesis.facultystudyline Översättnings- och tolkningskommunikation sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_055
ethesis.mastersdegreeprogram Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Translation and Interpreting en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i översättning och tolkning sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_006

Files in this item

Files Size Format View
Backstrom_Laura_tutkielma_2022.pdf 843.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record