Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Radikaali historismi ja relativistinen an-arkismi : taideteosten ontologia ja toisistaan eriävien tulkintojen legitimaatio Joseph Margolisin ajattelussa

Show full item record

Title: Radikaali historismi ja relativistinen an-arkismi : taideteosten ontologia ja toisistaan eriävien tulkintojen legitimaatio Joseph Margolisin ajattelussa
Author(s): Ritvasalo, Timi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Art Studies
Specialisation: Aesthetics
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tutkielma käsittelee Joseph Margolisin (1924–2021) relativismiin perustuvaa taideteosten ontologiaa. Ontologia yhdistää toisiinsa sekä realismin että sosiaalisen konstruktivismin. Maailma on olemassa itsenäisenä, mutta sen ymmärtämisessä on aina kyse myös historiaan sidotuista yhteisöllisistä käytännöistä. Maailman itsenäisyyttä ja sosiaalisia käytäntöjä ei tarkastelussa voi periaatteellisella tasolla erottaa toisistaan. Relativismi on ollut osa länsimaista filosofiaa jo Antiikin Kreikasta asti, mutta marginaalisessa asemassa. Varsinkin Aristoteles ja Platon kritisoivat vahvasti aikalaistensa relativismia, ja kuten Margolis osoittaa, relativismin kritiikki on pysynyt samanlaisena vuosisadasta toiseen. Margolis osoittaa omalla relativistisella ajattelullaan, ettei Antiikin Kreikasta kumpuava kritiikki pysty tekemään relativismista käyttökelvotonta, vaan relativismi on lähtökohtaisesti yhtä hedelmällinen filosofinen ajattelusuunta kuin mikä tahansa muukin. Tutkielma lähtee liikkeelle Margolisin relativistisen ontologian peruskäsitteistöstä ja relativismin historiasta osana filosofiaa. Ontologian yleispiirteistä siirrytään tarkastelemaan taideteoksia osana Margolisin filosofista systeemiä. Taideteokset muodostavat erityisen ontologisen ryhmän Margolisin ajattelussa, sillä ne ovat esimerkkitapauksia fyysisen todellisuuden ja kulttuurisen todellisuuden symbioottisuudesta. Viimeisessä luvussa tarkastellaan legitimaation rakentumista osana virtaavaa ontologiaa, jossa taideteosten tulkinta tapahtuu historiallisten käytäntöjen ja näiden käytäntöjen uudelleentulkinnan ristipaineessa.
Keyword(s): Joseph Margolis estetiikka relativismi ontologia legitimaatio historia


Files in this item

Files Size Format View
Ritvasalo_Timi_tutkielma_2022.pdf 485.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record