Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Surface Tension

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-15T08:49:43Z
dc.date.available 2022-06-15T08:49:43Z
dc.date.issued 2022-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41569
dc.title Surface Tension fr
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tamminen, Eeli
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Konveksia funktiota, jonka hessiaani on yksi, määriteltynä konveksissa ja rajoitetussa monikulmiossa kutsutaan pintajännitteeksi. Lisäksi vaaditaan, että annetun monikulmion reunalla funktio on paloittain affiini. Systeemin perusta on dimeerimallien teoriassa, mutta tässä tutkielmassa käsitellään sitä sellaisenaan. Reunaehdosta saadaan erityisinä pisteinä monikulmion kulmat ja niin kutsutut kvasijäätyneet pisteet, joissa reunafunktio ei ole differentioituva. Yksikköympyrä voidaan sopivalla homeomorfismilla kuvata monikulmioksi. Tässä asetelmassa johdetaan eksplisiittinen lauseke pintajännitteen gradientille. Lisäksi gradientin arvot kulma- ja kvasijäätyneissä pisteissä johdetaan raja-arvoina, josta seurauslauseena tutkitaan pintajännitteen suunnattuja derivaattoja. fi
dct.abstract A convex function, which Hessian determinant equals to one, defined in a convex and bounded polygon is called a surface tension. Moreover at the boundary of the given polygon it is demanded that the function is piece-wise affine. This setting originates from the theory of dimer models but in this thesis the system is studied as such. The boundary condition gives us points of interest i.e. the corners of the polygon and so called quasi-frozen points, where the boundary function is not differentiable. With a suitable homeomorphism one can map the unit disc to the polygon in question. In this setting an explicit formula for the gradient of the surface tension is derived. Furthermore the values of the gradient in corner and quasi-frozen points are derived as limits from, which as a corollary the directed derivatives of the surface tension are studied. en
dct.subject Surface tension
dct.subject harmonic measure
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8c819c42-ece2-403a-a13f-6d2f4e7c51ba
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206152704
dct.alternative Pintajännite fi
ethesis.facultystudyline Matematiikka fi
ethesis.facultystudyline Mathematics en
ethesis.facultystudyline Matematik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_050
ethesis.mastersdegreeprogram Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Mathematics and Statistics en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i matematik och statistik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_001

Files in this item

Files Size Format View
Tamminen_Eeli_tutkielma_2022.pdf 1.241Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record