Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Echocardiography as a diagnostic method for patients with aortic stenosis : An overview on the use of echocardiography and methods of treatment for elderly patients

Show full item record

Title: Echocardiography as a diagnostic method for patients with aortic stenosis : An overview on the use of echocardiography and methods of treatment for elderly patients
Author(s): Örn, Richard
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Aortic stenosis is the most important type of valvular heart disease among elderly patients, that often lead to valve replacement interventions. As the age structure shifts towards older age and life expectancy continues to rise, the prevalence of aortic stenosis is presumed to rise, resulting in more patients and additional expenses. Echocardiography is the most important tool for assessing aortic stenosis among patients. An experienced clinician can determine the severity of the disease with echocardiography alone, although the complete picture of a patient’s health must be evaluated during examination. The choice of intervention and timing thereof should be done by a heart team consisting consists of cardiologists, cardiac surgeons, radiologists, interventional radiologists and anaesthesiologists. Intervention is done by replacing the stenotic aortic valve with a functional synthetic valve either by surgical aortic valve replacement (SAVR) or by transcatheter aortic valve implant (TAVI). Echocardiography is used for evaluating prognosis and selecting type of care for each patient, based on the ECHO findings. This overview presents the use of transthoracic echocardiography as a tool for assessment of disease severity among patients with aortic stenosis, as well as advantages and limitations. The overview incudes a study of the clinical outcome of 30 patients with aortic stenosis treated with surgical aortic valve replacement and transcatheter aortic valve implant within the AS-AMYL study at the Helsinki University Hospital.
Aortastenos är den främsta typen av hjärtklaffsjukdom bland åldringar, som ofta leder till intervention genom att byta ut den stenotiska klaffen. Då samhällets åldersstruktur förskjuts mot en allt äldre befolkning och den förväntade livslängden ökar, är prognosen att prevalensen av aortastenos ökar. Detta leder till en större mängd patienter och ökade utgifter. Hjärtultraljud, d.v.s. ekokardiografi, är det viktigaste enskilda verktyget för att bedöma graden av aortastenos hos patienter. En erfaren kliniker kan bedöma sjukdomens allvarlighet enbart med ultraljud, medan patientens hälsa som helhet även beaktas i samband med undersökningen. Beslut om typ av intervention och tidpunkten för intervention bör göras av ett hjärt-team bestående av kardiologer, hjärtkirurger, radiologer, interventionella radiologer samt anestesiologer. Vård sker genom att byta ut den stenotiska klaffen mot en funktionell syntetisk klaff, antingen genom öppen hjärtkirurgi eller perkutan kateterburen aorttaklaffimplantation. Hjärtultraljud används för att bedöma prognosen för patienterna och för att styra val av vård, enligt fynden på hjärtultraljudet. Denna översikt behandlar användningen av transthoracalt hjärtultraljud för bedömning av graden av aortastenos och sjukdomens allvarlighet, samt hjärtultraljudets fördelar och begränsningar. Översikten innefattar även en rapport om de kliniska resultat som erhållits av 30st patienter som genomgått behandling för aortastenos genom öppen hjärtkirurgi eller kateterburen aorttaklaffimplantation som del av AS-AMYL studien vid Helsingfors Universitetssjukhus.
Keyword(s): Aortic Valve Stenosis Echocardiography Surgical Aortic Valve Replacement Transcatheter Aortic Valve Replacement Cardiac Magnetic Resonance Imaging


Files in this item

Files Size Format View
Orn_Richard_Ech ... h aortic stenosis_2022.pdf 2.418Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record