Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lehtilannoitteiden tankkiseos-sekoitettavuus Conviso® One herbisidin kanssa ja seoksen vaikutus Smart KWS sokerijuurikkaaseen

Show full item record

Title: Lehtilannoitteiden tankkiseos-sekoitettavuus Conviso® One herbisidin kanssa ja seoksen vaikutus Smart KWS sokerijuurikkaaseen
Author(s): Yli-Puntari, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Plant production sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Lehtilannoitteiden etuina on tarvittavien kasviravinteiden antaminen viljelykasville kasvun kannalta optimaaliseen aikaan ja lehtilannoitteiden sekoitettavuus kasvinsuojeluaineiden kanssa samaan tankkiseokseen. Lehtilannoitteiden sekoitettavuus kasvinsuojeluaineiden kanssa pienentää levityskustannuksia. Kokeen tavoitteena oli selvittää, voidaanko sokerijuurikkaan viljelijöiden eniten käyttämiä lehtilannoitteita sekoittaa turvallisesti perus-Conviso® One kasvinsuojeluainetankkiseokseen ilman mahdollisia takkiseos-sakkautumia ja fytotoksisten oireiden esiintymistä Smart KWS sokerijuurikkaalla (Beta vulgaris subsp. vulgaris Altissima -Ryhmä). Aikaisempaa tutkimusta sokerijuurikkaan viljelijöiden eniten käyttämien lehtilannoitteiden yhteensopivuudesta perus-Conviso® One tankkiseoksessa ei ollut ja tämän kokeen tulosten uskottiin tuottavan merkittävää tietoa Smart -sokerijuurikkaan viljelyyn. Kokessa tehtiin kaksi osakoetta; kenttäkoe fytotoksisten oireiden selvittämiseksi sekä sekoitettavuus- ja 24 tunnin seisotuskoe, jossa selvitettiin kovan ja pehmeän veden vaikutus sekoitettavuuteen. Kenttäkoe järjestettiin Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen yhdellä koepaikalla Paimion Meltolassa ja sekoitus- ja seisotuskoe järjestettiin Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen sisätiloissa. Kummassakin kokeessa testattiin 11 eri lehtilannoitevalmistetta. Kokeen aikana tehtiin silmämääräiset tankkiseoksien sekoitus- ja ruiskutusarvioinnit sekä sokerijuurikkaan vioitusarvostelut. Koealueelta kerättiin kasvustonäytteitä ja yksi sokerijuurikasrivi nostettiin sato- ja laatuanalyysia varten. Tutkimuksessa oli kaksi hypoteesia; perus-kasvinsuojeluaineseoksessa ja lehtilannoitteiden sekoitettavuudessa ei esiinny sakkaumia sekoitus- ja ruiskutusvaiheessa sekä perus-kasvinsuojelutankkiseos ja lehtilannoitteiden yhdistelmä ei heikennä Smart -sokerijuurikkaan satoa tai sadon laatua. Tämän kokeen johtopäätös oli, että testatut lehtilannoitevalmisteet voidaan sekoittaa turvallisesti perus-Conviso® One -tankkiseokseen ilman, että seos sakkautuisi sekoitus- tai ruiskutusvaiheessa. Tankkiseos-sakkaumia ei havaittu kummassakaan vesityypissä sekoituksen tai 24 tunnin seisotusajan jälkeen. Testatut tankkiseokset eivät aiheuttaneet negatiivista vaikutusta Smart -sokerijuurikkaan satoon. Käsittelyillä havaittiin eroa juuren kaliumpitoisuudessa, joka on yksi juuren laatua määrittävä tekijä.
The advantages of foliar fertilizers are to provide the necessary plant nutrients to the crop at the optimal time of growth and the miscibility of foliar fertilizers with plant protection products in the same tank mix, thus avoiding additional costs. The aim of this experiment was to determine whether the foliar fertilizers which are most commonly used by sugar beet farmers can be safely mixed with standard Conviso® One herbicide tank mixture without mixing problems or without phytotoxic symptoms on Smart KWS sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris Altissima-Group). There was no previous study about the compatibility of foliar fertilizers in the standard Conviso® One tank mix and the result of this experiment were believed to provide significant information for the cultivation of Smart sugar beet. Two subtests were performed; a field trial for phytotoxic symptoms and a miscibility and 24 -hour standing test to determine the effect of hard and soft water on miscibility. The field test was organized at the one trial site of Sugar Beet Research Center in Meltola, Paimio and the mixing and standing trial was performed indoors in the same location. In both experiments, 11 different foliar fertilizers were tested. During the experiment visual mixing and application evaluations of sugar beet were performed. Sugar beet leaf and root samples were collected from the experiment area and one row of sugar beet was harvested for yield and quality analysis. There were two hypotheses; the miscibility of the standard Conviso® One tank mix together with foliar fertilizers doesn`t show any miscibility problems during the mixing or spraying, and the tank mixture doesn`t decrease the yield or quality of Smart sugar beet. The conclusion of this experiment was that the tested foliar fertilizers can be safely mixed into the basic Conviso® One tank mix without any miscibility problems during the mixing, spaying or after 24-hour standstill period. Miscibility problems were not observed with either water type (hard or soft) during mixing or after 24-hour standing time. The tank mixture didn`t have negative effect to Smart sugar beet yield but the treatments showed a difference in the potassium content of the root, which is one of the factors determining the quality of the sugar beet.
Keyword(s): Conviso® Smart Smart -sokerijuurikas Conviso® One Lehtilannoitteet Sokerijuurikas Beta vulgaris subsp. vulgaris Altissima -Ryhmä Tankkiseos-sekoitettavuus


Files in this item

Files Size Format View
Yli-Puntari_Sanni_maisterintutkielma_2022.pdf 1.587Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record