Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lehtilannoitteiden tankkiseos-sekoitettavuus Conviso® One herbisidin kanssa ja seoksen vaikutus Smart KWS sokerijuurikkaaseen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-17T05:37:49Z
dc.date.available 2023-06-14T21:00:19Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41790
dc.title Lehtilannoitteiden tankkiseos-sekoitettavuus Conviso® One herbisidin kanssa ja seoksen vaikutus Smart KWS sokerijuurikkaaseen fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Yli-Puntari, Sanni
dct.issued 2022
dct.abstract Lehtilannoitteiden etuina on tarvittavien kasviravinteiden antaminen viljelykasville kasvun kannalta optimaaliseen aikaan ja lehtilannoitteiden sekoitettavuus kasvinsuojeluaineiden kanssa samaan tankkiseokseen. Lehtilannoitteiden sekoitettavuus kasvinsuojeluaineiden kanssa pienentää levityskustannuksia. Kokeen tavoitteena oli selvittää, voidaanko sokerijuurikkaan viljelijöiden eniten käyttämiä lehtilannoitteita sekoittaa turvallisesti perus-Conviso® One kasvinsuojeluainetankkiseokseen ilman mahdollisia takkiseos-sakkautumia ja fytotoksisten oireiden esiintymistä Smart KWS sokerijuurikkaalla (Beta vulgaris subsp. vulgaris Altissima -Ryhmä). Aikaisempaa tutkimusta sokerijuurikkaan viljelijöiden eniten käyttämien lehtilannoitteiden yhteensopivuudesta perus-Conviso® One tankkiseoksessa ei ollut ja tämän kokeen tulosten uskottiin tuottavan merkittävää tietoa Smart -sokerijuurikkaan viljelyyn. Kokessa tehtiin kaksi osakoetta; kenttäkoe fytotoksisten oireiden selvittämiseksi sekä sekoitettavuus- ja 24 tunnin seisotuskoe, jossa selvitettiin kovan ja pehmeän veden vaikutus sekoitettavuuteen. Kenttäkoe järjestettiin Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen yhdellä koepaikalla Paimion Meltolassa ja sekoitus- ja seisotuskoe järjestettiin Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen sisätiloissa. Kummassakin kokeessa testattiin 11 eri lehtilannoitevalmistetta. Kokeen aikana tehtiin silmämääräiset tankkiseoksien sekoitus- ja ruiskutusarvioinnit sekä sokerijuurikkaan vioitusarvostelut. Koealueelta kerättiin kasvustonäytteitä ja yksi sokerijuurikasrivi nostettiin sato- ja laatuanalyysia varten. Tutkimuksessa oli kaksi hypoteesia; perus-kasvinsuojeluaineseoksessa ja lehtilannoitteiden sekoitettavuudessa ei esiinny sakkaumia sekoitus- ja ruiskutusvaiheessa sekä perus-kasvinsuojelutankkiseos ja lehtilannoitteiden yhdistelmä ei heikennä Smart -sokerijuurikkaan satoa tai sadon laatua. Tämän kokeen johtopäätös oli, että testatut lehtilannoitevalmisteet voidaan sekoittaa turvallisesti perus-Conviso® One -tankkiseokseen ilman, että seos sakkautuisi sekoitus- tai ruiskutusvaiheessa. Tankkiseos-sakkaumia ei havaittu kummassakaan vesityypissä sekoituksen tai 24 tunnin seisotusajan jälkeen. Testatut tankkiseokset eivät aiheuttaneet negatiivista vaikutusta Smart -sokerijuurikkaan satoon. Käsittelyillä havaittiin eroa juuren kaliumpitoisuudessa, joka on yksi juuren laatua määrittävä tekijä. fi
dct.abstract The advantages of foliar fertilizers are to provide the necessary plant nutrients to the crop at the optimal time of growth and the miscibility of foliar fertilizers with plant protection products in the same tank mix, thus avoiding additional costs. The aim of this experiment was to determine whether the foliar fertilizers which are most commonly used by sugar beet farmers can be safely mixed with standard Conviso® One herbicide tank mixture without mixing problems or without phytotoxic symptoms on Smart KWS sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris Altissima-Group). There was no previous study about the compatibility of foliar fertilizers in the standard Conviso® One tank mix and the result of this experiment were believed to provide significant information for the cultivation of Smart sugar beet. Two subtests were performed; a field trial for phytotoxic symptoms and a miscibility and 24 -hour standing test to determine the effect of hard and soft water on miscibility. The field test was organized at the one trial site of Sugar Beet Research Center in Meltola, Paimio and the mixing and standing trial was performed indoors in the same location. In both experiments, 11 different foliar fertilizers were tested. During the experiment visual mixing and application evaluations of sugar beet were performed. Sugar beet leaf and root samples were collected from the experiment area and one row of sugar beet was harvested for yield and quality analysis. There were two hypotheses; the miscibility of the standard Conviso® One tank mix together with foliar fertilizers doesn`t show any miscibility problems during the mixing or spraying, and the tank mixture doesn`t decrease the yield or quality of Smart sugar beet. The conclusion of this experiment was that the tested foliar fertilizers can be safely mixed into the basic Conviso® One tank mix without any miscibility problems during the mixing, spaying or after 24-hour standstill period. Miscibility problems were not observed with either water type (hard or soft) during mixing or after 24-hour standing time. The tank mixture didn`t have negative effect to Smart sugar beet yield but the treatments showed a difference in the potassium content of the root, which is one of the factors determining the quality of the sugar beet. en
dct.subject Conviso® Smart
dct.subject Smart -sokerijuurikas
dct.subject Conviso® One
dct.subject Lehtilannoitteet
dct.subject Sokerijuurikas
dct.subject Beta vulgaris subsp. vulgaris Altissima -Ryhmä
dct.subject Tankkiseos-sekoitettavuus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Marja Palomäki und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:85b0eddd-0a46-4892-acfb-4c7012a228d3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-22 15:50:20:568
ethesis.principalprofessor Pirjo Mäkelä und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206172846
dct.alternative Tank mix miscibility of foliar fertilizers with Conviso® One herbicide and the effect of the mixture on Smart KWS sugar beet en
ethesis.facultystudyline Kasvintuotantotieteet fi
ethesis.facultystudyline Plant production sciences en
ethesis.facultystudyline Växtproduktionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_106
ethesis.mastersdegreeprogram Maataloustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Agricultural Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_001

Files in this item

Files Size Format View
Yli-Puntari_Sanni_maisterintutkielma_2022.pdf 1.587Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record