Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Typpilannoituksen vaikutus ansarijauhiaisen (Trialeurodes vaporariorum) kuolleisuuteen ja kehitysaikaan tomaatilla (Solanum lycopersicum)

Show full item record

Title: Typpilannoituksen vaikutus ansarijauhiaisen (Trialeurodes vaporariorum) kuolleisuuteen ja kehitysaikaan tomaatilla (Solanum lycopersicum)
Author(s): Vigelius, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Plant production sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voisiko tomaatin (Solanum lycopersicum) typpilannoitusta vähentämällä hidastaa ansarijauhiaisen (Trialeurodes vaporariorum) populaation kasvunopeutta ja siten parantaa biologisen torjunnan tehokkuutta. Ansarijauhiainen on merkittävä kasvihuonetuholainen, jota torjutaan yleisesti jauhiaiskiilukaisella (Encarsia formosa), mutta torjunnan tehokkuus ei aina ole riittävä, jos ansarijauhiaisen populaation kasvunopeus on suurempi kuin jauhiaiskiilukaisella. Aiemmissa tutkimuksissa ansarijauhiaisen on havaittu hyötyvän tomaatin typpilannoituksesta. Tutkimuksessa jauhiaisia munitettiin vuorokauden ajan klipsihäkeissä tomaateilla, joille annettiin typpipitoisuudeltaan neljää erilaista lannoiteliuosta. Lannoiteliuosten typpipitoisuus muuttui tomaatin kehitysvaiheen perusteella kaupallisten viljelmien käytäntöjen mukaisesti. Jauhiaisten kuolleisuus ja kehitysaika munasta aikuiseksi määritettiin. Kehitysaika laskettiin kummallekin sukupuolelle erikseen. Kuoriutuneista naaraista osa munitettiin kahden viikon ajan gelatiinikapseleista valmistetuissa häkeissä muninnan määrän selvittämiseksi. Typpilannoituksen vaikutusta tomaatin typpipitoisuuteen arvioitiin jauhiaislehtien klorofylli-indeksien perusteella. Tulosten perusteella typpilannoituksella ei ollut merkitsevää vaikutusta jauhiaisten kuolleisuuteen ja kehitysaikaan eikä jauhiaislehtien klorofyllipitoisuuksiin. Yllättävänä havaintona naaraat kuoriutuivat koiraita aikaisemmin kaikilla typpitasoilla: hyönteisillä on yleisempää, että pienikokoisemmat koiraat kuoriutuvat ensin. Kokeen toinen vaihe epäonnistui, eikä muninnan määrää per naaras saatu analysoitua. Näyttäisi siltä, että typpilannoituksen tulisi olla huomattavasti nykykäytäntöä vähäisempi, jotta sillä voisi hillitä jauhiaispopulaation kasvunopeutta. Tämä tulisi kuitenkin varmistaa lisäkokein, ja samalla selvittää vähennetyn typpilannoituksen vaikutukset jauhiaiskiilukaisen torjuntatehoon sekä mahdolliset satovaikutukset. Myös sukupuolten välistä kehitysaikojen eroa olisi tutkittava lisää, jotta saataisiin selville taustalla vaikuttavat syyt tai mekanismit.


Files in this item

Files Size Format View
Vigelius_Liisa_tutkielma_2022.pdf 705.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record