Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mangaanin pitoisuudet ja liikkuminen maassa : Havaintoja kasvukunnosta, kokonaisvaltaisesta ravinteenhallinnasta ja mangaanin kierrosta OSMO-hankkeen tiloilta 2015-2018

Show full item record

Title: Mangaanin pitoisuudet ja liikkuminen maassa : Havaintoja kasvukunnosta, kokonaisvaltaisesta ravinteenhallinnasta ja mangaanin kierrosta OSMO-hankkeen tiloilta 2015-2018
Author(s): Manka, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Plant production sciences
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
OSMO-hankkeen tutkimustoimintaan osallistui vuosina 2015–2018 kahdeksan tilaa, jotka erosivat toisistaan maaperän ominaisuuksien, kasvukunnon haasteiden sekä tuotantosuuntien suhteen. Tämän työn tavoitteena oli tunnistaa kasvukuntotekijöitä, jotka liittyvät mangaanin pitoisuuksiin ja liikkumiseen maassa. Havaintojen ja kirjallisuuden avulla kehitettiin viljelijöille ohjeita, jotka auttavat mangaanitalouden hallinnassa käytännön viljelyssä. Mangaanin liikkumista tarkasteltiin maan rakenteen, viljelykierron, johtolukujen, orgaanisen aineksen, pH-arvojen, maan rautapitoisuuden ja näiden tekijöiden muutosten avulla. Mangaanin määrää maassa kuvattiin viljavuusmangaanin (pH-korjattu), happaman ammoniumasetaatti + EDTA-uuttoisen ”reservimangaanin” sekä juuriston kasvutilavuuteen perustuvan tunnusluvun avulla. Maan mangaanin pitoisuudet ja ravinteen liikkuminen maaprofiilista toiseen selittyi aineistossa maan kemiallisilla ja biologisilla kasvukuntotekijöillä, viljelytoimilla ja maan fysikaalisilla ominaisuuksilla. Eri tunnusluvut antoivat erilaisen kuvan maan mangaanitilasta. Lyhyesti tarkasteltiin myös mangaanin pikamittausta, joka perustuu fluoresenssiin. Tiloille mangaanin biosaatavuuden parantamisen työkaluksi suositellaan kokonaisvaltaisen ravinnetalouden hallinnan periaatteita, joissa hyödynnetään kasvukunnon parantamisen ohella viljelykasvivaikutusta ja useisiin kasvukuntomittareihin perustuvaa analyysiä. Kasvisolukon fluoresenssimittauksia käytettäessä referenssiliuoskäsittely on välttämätön, jotta lannoitustarve voidaan arvioida luotettavasti. Tärkeimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät mangaania tehokkaasti maasta ottavien kasvien ja lajikkeiden käyttöön viljelykasveina ja monilajisissa viherlannoitusseoksissa sekä maan hapetus-pelkistystilan, johtoluvun ja pH-arvojen mittaustekniikkaan ja hyödyntämiseen maan kasvukunnon ja ravinteidenhallinnan parantamisessa.
Eight active farms participated in the OSMO-project between years 2015 and 2018. Each farm had unique soil health related challenges. The aim of this work was to identify factors related to soil manganese concentration and mobility and develop tools and materials to help farmers better to understand manganese related soil health issues. Manganese cycling and mobility in soils was analysed through soil structure, electric conductivity (EC), SOM, pH and soil iron concentration. Soil manganese concentration was evaluated with three indicators: pH-corrected acid ammonium acetate + EDTA extractable manganese, acid ammonium acetate + EDTA extractable manganese and the amount of manganese available to plants based on the volume of soil available for root growth. Foliar fluorescence measurement to evaluate manganese deficiency in plant tissues is shortly discussed. Soil manganese concentrations and mobility in soil profiles varied because of soil chemical and biological properties but also because of farming practices and changes in physical soil properties. To improve manganese availability in arable farming, soil health analysis through multiple indicators together with consistent soil health improvement and crop rotation is recommended for all active farms. When using fluorescence measurements to evaluate the need for foliar manganese fertilisation, the use of control solution is necessary for reliable results. More research is needed on manganese efficient crops and crop rotation and its effects on manganese cycle and availability in soils. To improve scientific understanding on soil processes, more research is needed about soil redox-reactions, electric conductivity, pH and how the dynamic change in soil Eh-pH environment relates to soil health.
Keyword(s): mangaani hapetus-pelkistysreaktio maaperä maaperätiede ravinnekierto pH


Files in this item

Files Size Format View
Manka_Veera_Maisterintutkielma_2022.pdf 1.650Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record