Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mangaanin pitoisuudet ja liikkuminen maassa : Havaintoja kasvukunnosta, kokonaisvaltaisesta ravinteenhallinnasta ja mangaanin kierrosta OSMO-hankkeen tiloilta 2015-2018

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-17T05:39:56Z
dc.date.available 2022-06-17T05:39:56Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41798
dc.title Mangaanin pitoisuudet ja liikkuminen maassa : Havaintoja kasvukunnosta, kokonaisvaltaisesta ravinteenhallinnasta ja mangaanin kierrosta OSMO-hankkeen tiloilta 2015-2018 fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Manka, Veera
dct.issued 2022
dct.abstract OSMO-hankkeen tutkimustoimintaan osallistui vuosina 2015–2018 kahdeksan tilaa, jotka erosivat toisistaan maaperän ominaisuuksien, kasvukunnon haasteiden sekä tuotantosuuntien suhteen. Tämän työn tavoitteena oli tunnistaa kasvukuntotekijöitä, jotka liittyvät mangaanin pitoisuuksiin ja liikkumiseen maassa. Havaintojen ja kirjallisuuden avulla kehitettiin viljelijöille ohjeita, jotka auttavat mangaanitalouden hallinnassa käytännön viljelyssä. Mangaanin liikkumista tarkasteltiin maan rakenteen, viljelykierron, johtolukujen, orgaanisen aineksen, pH-arvojen, maan rautapitoisuuden ja näiden tekijöiden muutosten avulla. Mangaanin määrää maassa kuvattiin viljavuusmangaanin (pH-korjattu), happaman ammoniumasetaatti + EDTA-uuttoisen ”reservimangaanin” sekä juuriston kasvutilavuuteen perustuvan tunnusluvun avulla. Maan mangaanin pitoisuudet ja ravinteen liikkuminen maaprofiilista toiseen selittyi aineistossa maan kemiallisilla ja biologisilla kasvukuntotekijöillä, viljelytoimilla ja maan fysikaalisilla ominaisuuksilla. Eri tunnusluvut antoivat erilaisen kuvan maan mangaanitilasta. Lyhyesti tarkasteltiin myös mangaanin pikamittausta, joka perustuu fluoresenssiin. Tiloille mangaanin biosaatavuuden parantamisen työkaluksi suositellaan kokonaisvaltaisen ravinnetalouden hallinnan periaatteita, joissa hyödynnetään kasvukunnon parantamisen ohella viljelykasvivaikutusta ja useisiin kasvukuntomittareihin perustuvaa analyysiä. Kasvisolukon fluoresenssimittauksia käytettäessä referenssiliuoskäsittely on välttämätön, jotta lannoitustarve voidaan arvioida luotettavasti. Tärkeimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät mangaania tehokkaasti maasta ottavien kasvien ja lajikkeiden käyttöön viljelykasveina ja monilajisissa viherlannoitusseoksissa sekä maan hapetus-pelkistystilan, johtoluvun ja pH-arvojen mittaustekniikkaan ja hyödyntämiseen maan kasvukunnon ja ravinteidenhallinnan parantamisessa. fi
dct.abstract Eight active farms participated in the OSMO-project between years 2015 and 2018. Each farm had unique soil health related challenges. The aim of this work was to identify factors related to soil manganese concentration and mobility and develop tools and materials to help farmers better to understand manganese related soil health issues. Manganese cycling and mobility in soils was analysed through soil structure, electric conductivity (EC), SOM, pH and soil iron concentration. Soil manganese concentration was evaluated with three indicators: pH-corrected acid ammonium acetate + EDTA extractable manganese, acid ammonium acetate + EDTA extractable manganese and the amount of manganese available to plants based on the volume of soil available for root growth. Foliar fluorescence measurement to evaluate manganese deficiency in plant tissues is shortly discussed. Soil manganese concentrations and mobility in soil profiles varied because of soil chemical and biological properties but also because of farming practices and changes in physical soil properties. To improve manganese availability in arable farming, soil health analysis through multiple indicators together with consistent soil health improvement and crop rotation is recommended for all active farms. When using fluorescence measurements to evaluate the need for foliar manganese fertilisation, the use of control solution is necessary for reliable results. More research is needed on manganese efficient crops and crop rotation and its effects on manganese cycle and availability in soils. To improve scientific understanding on soil processes, more research is needed about soil redox-reactions, electric conductivity, pH and how the dynamic change in soil Eh-pH environment relates to soil health. en
dct.subject mangaani
dct.subject hapetus-pelkistysreaktio
dct.subject maaperä
dct.subject maaperätiede
dct.subject ravinnekierto
dct.subject pH
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Jukka Rajala, Tuomas Mattila und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7eb77e9c-b5d7-413a-aa05-56ed0ea453b0
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-24 10:31:30:339
ethesis.principalprofessor Juha Helenius und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206172853
dct.alternative Manganese concentrations and mobility in soil profiles : Observations about soil health, integrated nutrient management and manganese biogeochemistry in OSMO-project farms between 2015-2018 en
ethesis.facultystudyline Kasvintuotantotieteet fi
ethesis.facultystudyline Plant production sciences en
ethesis.facultystudyline Växtproduktionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_106
ethesis.mastersdegreeprogram Maataloustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Agricultural Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_001

Files in this item

Files Size Format View
Manka_Veera_Maisterintutkielma_2022.pdf 1.650Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record