Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

VALOSPEKTRIN VAIKUTUS ETYLEENIN, ANTOSYAANIEN JA VÄRIN MUODOSTUMISEEN AMERIKANKARPALOLLA (Vaccinium macrocarpon) SADONKORJUUN JÄLKEEN

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-17T05:40:24Z
dc.date.issued 2022-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41799
dc.title VALOSPEKTRIN VAIKUTUS ETYLEENIN, ANTOSYAANIEN JA VÄRIN MUODOSTUMISEEN AMERIKANKARPALOLLA (Vaccinium macrocarpon) SADONKORJUUN JÄLKEEN fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kurunsaari, Jani
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Amerikankarpalo (Vaccinium macrocarpon) on hapan punainen marja, joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Karpalon suosio on lisääntynyt viime aikoina sen tutkittujen terveysvaikutusten johdosta. Karpalon terveysvaikutukset ovat herättäneet halun viljellä niitä myös Suomessa. Suomen kasvukausi on kuitenkin lyhyt, eivätkä karpalot ehdi kypsyä täällä riittävästi. Siksi karpalon tunneliviljelyä on ryhdytty kokeilemaan. Tästäkin huolimatta marjat saatetaan joutua keräämään raakoina. Valon tiedetään vaikuttavan etyleenin ja antosyaanien muodostumiseen, joten karpaloiden jälkikypsytys valojen alla pitäisi olla mahdollista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten valospektrit vaikuttavat eri kypsyysasteissa kerättyjen amerikankarpaloiden etyleenin, antosyaanien ja värin muodostukseen. Amerikankarpalolajikkeen Pilgrim- marjoja kerättiin kolmella eri kypsyysasteella vihreinä, valkoisina ja punertuvina. Käsittelyinä käytettiin sinistä, punaista ja laajaa (AP673L Valoya) valospektriä. Kontrollina toimi pimeys. Jokainen kypsyysaste sai 0 vrk:n, 7 vrk:n ja 14 vrk:n käsittelyn. Käsittelyiden jälkeen karpaloista mitattiin etyleenin muodostumisnopeus, kokonaisantosyaanipitoisuus ja väri. Valokäsittelyllä, kypsyysasteella ja näiden yhdysvaikutuksella oli merkitsevä vaikutus karpalon etyleenin, värin ja antosyaanien muodostumiseen sadonkorjuun jälkeen. Erityisesti sininen valo vaikutti merkittävästi värin muodostumiseen vihreinä kerätyillä karpaloilla. Käsittelyiden väliset erot tasaantuivat valkoisina kerätyissä karpaloissa. Punertuvina kerätyissä karpaloissa värin muodostumisessa ei ollut eroja käsittelyiden välillä. Kaikki valokäsittelyt kiihdyttivät etyleenin muodostumista vihreinä kerätyissä karpaloissa. Valkoisina kerätyissä etyleeniä muodostui enää sinisen valon alla. Punertuvina kerätyissä karpaloissa etyleenin muodostumisessa ei ollut eroja käsittelyiden välillä. Antosyaaneja muodostui vihreinä ja valkoisina kerätyissä karpaloissa eniten sinisen valon alla. Punertuvina kerätyissä antosyaaneja kertyi eniten laajan spektrin alla. Tutkimus osoitti, että raakoina kerättyjä karpaloita voidaan kypsyttää valon avulla. Tämä saattaisi mahdollistaa karpaloiden kypsyttämisen varastoinnin aikana. Sinisen valon vaikutuksesta karpalon viljelyssä kannattaisi tehdä jatkotutkimuksia. fi
dct.subject Karpalo
dct.subject Vaccinium macrocarpon
dct.subject Valokäsittely
dct.subject Etyleeni
dct.subject Antosyaani
dct.subject Värin muodostus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pauliina Palonen, Susanna Simovaara und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:16178aeb-a1ca-476f-964d-da9ae131b65c
dc.date.embargoedUntil 2023-06-14
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-23 15:14:20:679
ethesis.principalprofessor Pauliina Palonen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206172854
ethesis.facultystudyline Kasvintuotantotieteet fi
ethesis.facultystudyline Plant production sciences en
ethesis.facultystudyline Växtproduktionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_106
ethesis.mastersdegreeprogram Maataloustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Agricultural Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_001

Files in this item

Files Size Format View
Kurunsaari_Jani_tutkielma_2022.pdf 1.131Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record