Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Camelinaöljyn annostason vaikutus lypsylehmien maidon rasvahappokoostumukseen

Show full item record

Title: Camelinaöljyn annostason vaikutus lypsylehmien maidon rasvahappokoostumukseen
Author(s): Salomaa, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Discipline: Animal Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
The aim of this study was to investigate the effects of graded amounts of camelina oil on milk fatty acid composition in lactating cows fed diets based on a mixture of grass and red clover silages. The experiment was carried out at the University of Helsinki research farm in Viikki 30th January 2009 – 23th April 2009. Eight multiparous Finnish Ayrshire cows participated in this experiment and four of them were rumen fistulated. Experimental design used was 4 x 4 Latin square. Treatments consisted of concentrate supplements containing various levels of camelina oil (0%, 2%, 4% and 6% on air-dry basis). All concentrates contained camelina expeller (20% on air-dry basis). The cows were offered daily 12 kg of experimental concentrate and silage ad libitum. The experimental periods lasted for 21 days. The first 14 days were adaptation period and the last 7 days formed sampling period. Increase of camelina oil level in the diet linearly decreased forage and whole diet dry matter intake (P?0,002). Camelina oil level did not affect organic matter, NDF and nitrogen whole-tract digestibility (P>0,10). Milk yield and milk protein- and lactose content linearly decreased when camelina oil level increased (P<0,001). Camelina oil level did not affect milk fat yield (P>0,100). Milk fat content (P=0,014) linearly increased and protein content (P=0,032) and urea content (P<0,001) linearly decreased when camelina oil level increased. Camelina oil level did not affect milk lactose content (P>0,100). Increase of camelina oil level linearly worsened milk taste panel scores (P=0,018). Camelina oil level did not affect plasma metabolite concentrations except that of total free fatty acids that linearly increased with camelina oil supplementation (P<0,001). Effects of camelina oil supplementation on rumen pH and rumen fermentation pattern were numerically negligible. Increase of camelina oil level linearly decreased the concentration of saturated fatty acids in milk fat (P<0,001) and linearly increased those of monounsaturated (P<0,001) and polyunsaturated (P<0,002) fatty acids. Increase of camelina oil level linearly decreased the content of mammary de novo synthesised short- and medium-chain 6-14-carbon fatty acid in milk fat (P?0,028). Camelina oil level had no effect on alphalinolenic acid content in milk fat (P>0.100). Increase of camelina oil level linearly increased trans fatty acids and CLA content in milk fat (P?0,008). Camelina oil supplementation did not affect neither the milk fat content of the final product of ruminal biohydrogenation of 18-carbon unsaturates stearic acid nor that of oleic acid (P>0,10). This is possibly due to biohydrogenation not proceeding to the end, ceasing to the last step before stearic acid. Milk fat trans-11 18:1 and cis-9, trans-11 CLA contents linearly increased at remarkably high levels when camelina oil level in the diet increased (P?0,008). This is possibly due to incomplete ruminal biohydrogenation of 18-carbon unsaturated fatty acids. Camelina oil supplement improved milk fat composition by decreasing saturated and increasing the trans-11 18:1 and cis-9,trans-11 CLA content in milk. However, giving camelina oil at high levels decreased silage and whole diet dry matter intake and affected milk production negatively.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää camelinaöljyn annostasojen vaikutusta maidon rasvahappokoostumukseen, kun karkearehuna oli heinäkasvi- ja puna-apilasäilörehun sekoitus. Koe toteutettiin Helsingissä Viikin opetus- ja tutkimustilan navetassa 30.1.2009–23.4.2009. Kokeeseen osallistui kahdeksan vähintään kaksi kertaa poikinutta ayrshire-lehmää, joista neljä oli pötsifistelöityjä. Kokeessa oli koemallina toistettu 4 x 4 latinalainen neliö. Koekäsittelyinä olivat väkirehut, jotka sisälsivät erilaisia tasoja camelinaöljyä (0 %, 2 %, 4 % ja 6 % ilmakuivana). Kaikki väkirehut sisälsivät camelinapuristetta (20 % ilmakuivana). Lehmät saivat 12 kg/päivä väkirehua ja vapaasti säilörehuseosta. Koejaksot kestivät 21 päivää, joista ensimmäiset 14 olivat valmistuskautta ja viimeiset 7 päivää keruukautta. Camelinaöljyn annostason nousu vähensi suoraviivaisesti karkearehun ja koko dieetin kuiva-aineen syöntiä (P?0,002). Camelinaöljylisä ei vaikuttanut orgaanisen aineen, NDF:n ja typen sulavuuteen (P>0,100). Maitotuotos ja maidon valkuais- ja laktoosituotos vähenivät suoraviivaisesti camelinaöljyn annostason noustessa (P<0,001). Camelinaöljyn annostaso ei vaikuttanut rasvatuotokseen (P>0,100). Maidon rasvapitoisuus (P=0,014) lisääntyi suoraviivaisesti, valkuaispitoisuus (P=0,032) ja ureapitoisuus (P<0,001) vähenivät suoraviivaisesti camelinaöljyn annostason noustessa. Camelinaöljyn annostaso ei vaikuttanut maidon laktoosipitoisuuteen (P>0,100). Camelinaöljyn annostason noustessa maidon maku huonontui ja makutestin pisteet laskivat suoraviivaisesti (P=0,018). Camelinaöljyn annostaso ei vaikuttanut veriarvoihin muiden kuin vapaiden rasvahappojen osalta, joiden määrä plasmassa lisääntyi suoraviivaisesti camelinaöljyn annostason noustessa (P<0,001). Camelinaöljyn annostaso ei vaikuttanut merkittävästi pötsin pH:hon ja pötsikäymiseen. Camelinaöljyn annostason nousu vähensi suoraviivaisesti tyydyttyneiden rasvahappojen (P<0,001) ja lisäsi suoraviivaisesti kertatyydyttymättömien (P<0,001) ja monityydyttymättömien (P<0,002) rasvahappojen kokonaispitoisuuksia maitorasvassa. Camelinaöljyn annostason nousu vähensi suoraviivaisesti maitorauhasessa de novo -synteesissä valmistettujen lyhyt- ja keskipitkäketjuisten C6 – C16 –rasvahappojen pitoisuutta maitorasvassa (P?0,028). Camelinaöljyn annostaso ei vaikuttanut alfalinoleenihapon pitoisuuteen maitorasvassa (P>0,100). Camelinaöljyn annostason nousu lisäsi suoraviivaisesti trans-rasvahappojen ja CLA:n kokonaispitoisuutta maitorasvassa (P?0,008). Camelinaöljyn annostason nousu ei vaikuttanut biohydrogenaation lopputuotteen steariinihapon eikä öljyhapon pitoisuuteen maitorasvassa (P>0,100). Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että biohydrogenaatio ei edennyt loppuun asti pysähtyen steariinihappoa edeltävälle asteelle. Maitorasvan trans-11 18:1 ja kokonais-CLA:n pitoisuudet, erityisesti cis-9,trans-11 CLA pitoisuus, lisääntyivät suoraviivaisesti poikkeuksellisen korkealle tasolle (P?0,008) camelinaöljyn annostason noustessa, mikä johtuu todennäköisesti tyydyttymättömien C18-rasvahappojen epätäydellisestä biohydrogenaatiosta pötsissä. Camelinaöljylisä paransi maitorasvan rasvahappokoostumusta vähentämällä tyydyttyneiden ja lisäämällä trans-11 18:1- ja cis-9,trans-11 CLA -pitoisuutta. Korkeita annostasoja käytettäessä camelinaöljylisä kuitenkin vähensi säilörehun ja koko dieetin kuiva-aineen syöntiä ja sitä kautta maitotuotosta.
Keyword(s): dairy cow red clover camelina oil milk fatty acid composition conjugated linoleic acid lypsylehmä puna-apila camelina maito rasvahappokoostumus


Files in this item

Files Size Format View
Sini_Salomaa_pg_201x.pdf 809.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record