Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Elinikäinen oppiminen ohjelmistotuotannon ammattilaisen keskeisenä kompetenssina

Show full item record

Title: Elinikäinen oppiminen ohjelmistotuotannon ammattilaisen keskeisenä kompetenssina
Author(s): Harjunpää, Jonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ohjelmistotuotannon ammattilaiset tarvitsevat monenlaisia kompetensseja. Yksi näistä kompetensseista on kyky elinikäiseen oppimiseen, joka on tarpeellinen laajalla ja jatkuvasti muutoksessa olevalla alalla. ICT-aloille muodostuneen osaajatarpeen myötä elinikäisen oppimisen rooli onkin alkanut korostumaan entisestään. Tutkielman tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä elinikäisen oppimisen roolista ohjelmistotuotannon ammattilaisen näkökulmasta. Tutkielmassa on pyritty tunnistamaan, mitä oppimisen muotoja hyödynnetään sekä millaisiin tarkoituksiin niitä käytetään, mitkä elinikäisen oppimisen kompetenssin osatekijät ovat tärkeitä sekä mitä haasteita elinikäiseen oppimiseen liittyy. Tutkimuksen aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla haastatteluilla ohjelmistotuotannon ammattilaisten kanssa. Näiden haastattelujen tuloksia on verrattu tutkielmaa varten suoritetun kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Oppimisen muodoista informaalia oppimista hyödynnetään eniten ja erityisesti pienempiin oppimistarpeisiin. Nonformaalia ja formaalia oppimista taas hyödynnetään isompiin tarpeisiin, mutta harvemmin. Motivaatio, tiedonhaku ja metaoppiminen korostuvat keskeisinä elinikäisen oppimisen kompetenssin osatekijöinä. Ajanpuute ja itsensä motivoiminen mielletään yleisimmiksi haasteiksi elinikäistä oppimista koskien. Myös tiedonlähteisiin liittyvät puutteet sekä puutteellinen ymmärrys metaoppimisesta mielletään vaikeuttavan elinikäistä oppimista. Tutkielman havainnot tukevat elinikäisen oppimisen kompetenssin keskeistä roolia ohjelmistotuotannon ammattilaisilla. Kehitettävää löytyy kuitenkin vielä ohjelmistotuotannon ammattilaisten valmiuksista elinikäiseen oppimiseen, esimerkiksi metaoppimista koskien. Havainnot perustuvat kuitenkin lyhyemmän aikaa ohjelmistotuotannon ammattilaisina työskennelleiden kokemuksiin, joten lisää tutkimusta tarvitaan etenkin pitempään työskennelleiltä ohjelmistotuotannon ammattilaisilta.


Files in this item

Files Size Format View
Harjunpaa_Jonas_tutkielma_2022.pdf 503.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record